Welkom op de website van de NVPB!

De NVPB is de branchevereniging van en voor Plaagdiermanagement Bedrijven in Nederland. De NVPB behartigt de belangen van 51 bedrijven die, wat betreft uitvoerende werkzaamheden, gezamenlijk zo'n 90% van de Nederlandse markt vertegenwoordigen. De vereniging streeft naar een verhoging van de kwaliteit en verdere professionalisering van de gehele branche. Om hieraan bij te dragen is het Keurmerk Plaagdiermanagement ontwikkeld.

Op deze website vindt u informatie over de vereniging, haar leden en algemeen nieuws over de branche.

Klik hier voor een overzicht van de bedrijven die zich hebben gecertificeerd voor het Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven.NVPB nieuws

Abonneer
Archief

01-04-2014 -

Inzet van lijmplaten

De NVPB heeft tweemaal per jaar een vast overleg met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarin de ontwikkelingen in het toezicht en de praktijk worden uitgewisseld. Tijdens de laatste overleggen is veel aandacht uitgegaan naar de inzet van lijmplaten. De NVPB ziet het als haar verantwoordelijkheid om het veld duidelijkheid te verschaffen over de voorwaarden voor het inzetten van lijmplaten en heeft daarom in samenwerking met de NVWA het volgende artikel opgesteld.

22-03-2014 -

Bedrijfsleven en overheid op hoofdlijnen eens over buitengebruik

Op initiatief van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een bijeenkomst plaatsgevonden over het buitengebruik van rodenticiden. De enige mogelijkheid om het buitengebruik te behouden voor professionele gebruikers blijkt vastlegging van de beginselen van Integrated Pest Management (IPM) in de opleiding en examinering van de eindgebruiker én in onafhankelijke certificering van bedrijven. Dat betekent dat eerst overeenstemming moet bestaan over de betekenis van IPM in de praktijk. Het bedrijfsleven gaat de komende periode samenwerken om hier invulling aan te geven.

05-03-2014 -

Offertetraject Aziatische Tijgermug

De bestrijding van de Aziatische Tijgermug wordt landelijk gecoördineerd door de overheid en moet wordt uitgevoerd door een professioneel plaagdiermanagementbedrijf. Dit jaar is door de overheid een traject gestart waarbij verschillende plaagdiermanagementbedrijven door de overheid zijn uitgenodigd om een offerte uit te brengen.


In het nieuws

Bron: website Parool d.d. 19 april 2014.
Bron: website Europees Parlement d.d. 16 april 2014
Bron: website Natuurbericht.nl d.d. 12 april 2014.
Bron: website NU.nl en website Natuurbericht.nl d.d. 2 april 2014.

Agenda Lezingen & Vakbeurzen      

24 september 2014              Benelux Pest
    Voorthuizen