Welkom op de website van de NVPB!

De NVPB is de branchevereniging van en voor Plaagdiermanagement Bedrijven in Nederland. De NVPB behartigt de belangen van 51 bedrijven die, wat betreft uitvoerende werkzaamheden, gezamenlijk zo'n 90% van de Nederlandse markt vertegenwoordigen. De vereniging streeft naar een verhoging van de kwaliteit en verdere professionalisering van de gehele branche. Om hieraan bij te dragen is het Keurmerk Plaagdiermanagement ontwikkeld.

Op deze website vindt u informatie over de vereniging, haar leden en algemeen nieuws over de branche.

Klik hier voor een overzicht van de bedrijven die zich hebben gecertificeerd voor het Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven.NVPB nieuws

Abonneer
Archief

04-05-2015 -

Netwerkbijeenkomst over CEN standaard & CEPA certified alsmede update buitengebruik

De NVPB organiseert een netwerkbijeenkomst op woensdag 20 mei 2015 over de thema's: CEN standaard voor plaagdierbeheersing en CEPA certified en Update buitengebruik anticoagulantia.

28-04-2015 -

NVPB publiceert handboek beheersing rattenpopulaties om gebouwen

De NVPB heeft een handboek opgesteld voor het beheersen van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen. Dit handboek is recentelijk goedgekeurd door het Ctgb en de ILenT en is nu door de NVPB gepubliceerd.

08-04-2015 -

De steenmarter, wat te doen bij overlast?

De steenmarter is een beschermde diersoort. Door geluidsoverlast of stankoverlast kunnen mensen echter hinder ondervinden van de steenmarter. Hoe is de steenmarter te onderscheiden van andere diersoorten en welke mogelijkheden biedt de wet als er overlast is van de steenmarter?


In het nieuws

Bron: website Parool d.d. 17 november 2014
Bron: website Volkskrant.nl d.d. 24 oktober 2014
Bron: website AD.nl en uitgegeven door EIS kenniscentrum insecten.
Bron: Natuurbericht.nl en uitgegeven door het Kenniscentrum Eikenprocessierups d.d. 19 oktober 2014

Agenda NVPB vergaderingen & Lezingen & Vakbeurzen      


 
12 mei 2015 NVPB Bestuursvergadering
  Gouda
20 mei 2015 NVPB Netwerkbijeenkomst
  Mereveld, Utrecht

3-5 juni 2015

Symposium CEPA en NPMA

 

Juan-Les-Pins, Frankrijk

9 juni 2015 NVPB Brainstormsessie bestuur
  Gouda
11 juni 2015 Ctgb relatiedag
  Ede


  Platform Biociden