Welkom op de website van de NVPB!

De NVPB is de branchevereniging van en voor Plaagdiermanagement Bedrijven in Nederland. De NVPB behartigt de belangen van 51 bedrijven die, wat betreft uitvoerende werkzaamheden, gezamenlijk zo'n 90% van de Nederlandse markt vertegenwoordigen. De vereniging streeft naar een verhoging van de kwaliteit en verdere professionalisering van de gehele branche. Om hieraan bij te dragen is het Keurmerk Plaagdiermanagement ontwikkeld.

Op deze website vindt u informatie over de vereniging, haar leden en algemeen nieuws over de branche.

Klik hier voor een overzicht van de bedrijven die zich hebben gecertificeerd voor het Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven.NVPB nieuws

Abonneer
Archief

26-05-2016 -

Invulling overgangsperiode certificaat IPM rattenbeheersing

Na 1 januari 2017 mogen rodenticiden alleen buiten worden toegepast door bedrijven die gecertificeerd zijn en opgenomen staan in het register van de Stichting KPMB.
Voor bedrijven die om praktische redenen op 1 januari 2017 nog niet beschikken over het certificaat, geldt dat zij moeten aantonen dat zij:
-een overeenkomst hebben met de Stichting KPMB; en
-met een erkende certificerende instantie een afspraak hebben voor een audit die plaatsvindt vóór 1 juni 2017.


18-04-2016 -

Uitnodiging NVPB Netwerkbijeenkomst donderdag 19 mei 2016

Op donderdag 19 mei 2016 organiseert de NVPB een netwerkbijeenkomst over de thema's 'Onderzoek naar de beste methoden van toepassing van IPM in plaagdierbeheersing' door Nico van de Brink, Wageningen UR.
Femmie Smit (Dierenbescherming) zal een presentatie geven over 'Dierenwelzijn en schadebestrijding door dieren'.
Daarnaast is het Ministerie van EZ uitgenodigd om een presentatie te verzorgen over 'De nieuwe wet Natuurbescherming, welke diersoorten zijn beschermd en welke plaagdierbeheermiddelen zijn toegestaan'.

15-04-2016 -

Brede aanpak nodig voor bestrijding bloedluis

Bij de bestrijding van bloedluizen bij pluimvee moet rekening worden gehouden met het gedrag van het plaagdier (in de nacht actief), de stalinrichtingen, de wijze van doorbesmetting door de bedrijfsvoering en het gebruik van beschikbare middelen. Dus hier is Integrated Pest Management een must. Dit blijkt uit verschillende artikelen die de afgelopen tijd over dit onderwerp gepubliceerd zijn.

Bron: website Kennisnetwerk Biociden / nieuwsbrief 7 april 2016

Klik hier om het gehele artikel te lezen.


In het nieuws

Bron: Nieuwsbrief Kennisnetwerk Biociden van 28 april 2016, publicatie van Australisch tijdschrift PLOS ONE

Agenda NVPB vergaderingen & Lezingen & Vakbeurzen      

   
  8 juni 2016 Projecgroep RIE
     
  9 juni 2016 Ctgb Relatiedag
    Cinemec, Ede
     
  21 juni 2016 Projectgroep Aanbesteding
     
   
   
   


  Platform Biociden