Agenda bijeenkomsten

 Op nader te bepalen datum in 2020:

                              NVPB Algemene Ledenvergadering

                              Breukelen

                              NVPB Netwerkbijeenkomst
                              Breukelen