Agenda bijeenkomsten

2020:

 10 september   NVPB Algemene Ledenvergadering

                             Van der Valk Hotel de Bilt - Utrecht

 10 september    NVPB Netwerkbijeenkomst
                              Van der Valk Hotel de Bilt - Utrecht