Interview nieuwe NVPB voorzitter Wouter Edelman

  26-02-2021
  Tijdens de Algemene Leden Vergadering op donderdag 18 februari 2021 is Wouter Edelman benoemd tot nieuwe voorzitter van de NVPB. Wouter volgt hiermee Marc van Zanten op, die de rol van voorzitter de afgelopen drie jaar heeft vervuld. Wij bedanken Marc voor zijn enthousiaste inzet en zijn blij dat Marc ons het komende jaar blijft ondersteunen als algemeen bestuurslid van de NVPB. Benieuwd naar de achtergrond van Wouter Edelman en hoe hij zijn rol ziet als voorzitter? Hieronder leest u meer.

  Kun je in het kort iets over jezelf vertellen?

  Ik ben Wouter Edelman, 40 jaar en sinds 2006 werkzaam in de plaagdierbranche. Ik ben begonnen als operational manager en was 6,5 jaar directeur van PCS Europe in Zoetermeer. Dit bedrijf is jarenlang NVPB-lid geweest totdat het bedrijf in 2018 werd overgenomen. Na een half jaar (sinds september 2019) ben ik aan de slag gegaan als Operations Manager bij EWS Group, afdeling Fumigation. Deze afdeling houdt zich bezig met het gassen van gebouwen en/of goederen, veelal ten behoeve van de export. Sommige goederen moeten voor export een behandeling ondergaan om de verspreiding van invasieve exoten te voorkomen. Denk hierbij aan de Brown Marmered Stinking Bug (BMSB) voor Australië en de schorskever voor Azië. Verder houden wij ons bezig met commodities, bulkladingen van cacao en koffie en het gasvrij meten van zeeschepen. Ook gassen wij woningen op houtaantastende insecten.
   
  Binnen de NVPB heb ik jarenlang deel uitgemaakt van de NVPB Kwaliteitscommissie die aan de wieg stond van het IPM Keurmerk. Toen dit keurmerk vervolmaakt was, is het overgedragen aan de Stichting KPMB. Ik heb vervolgens jarenlang in het KPMB-bestuur gezeten waar de implementatie van het keurmerk in gang is gezet.

  Wouter-Edelman.jpg

  Terugkijkend op de afgelopen 10 jaar, hoe vind je dat de sector zich heeft ontwikkeld?
  Tien jaar is natuurlijk een lange tijd en in dit tijdsbestek heeft de sector een enorme vlucht genomen. Zo stond digitalisering tien jaar geleden nog in de kinderschoenen. Nu is digitalisering niet meer weg te denken. Daarnaast stonden de opdrachtgever en opdrachtnemer tien jaar geleden meer tegenover elkaar dan naast elkaar. Dat is nu echt anders. Zo staan klanten veel meer open voor adviezen, bijvoorbeeld ten aanzien van het gebruik van biociden.  
   
  Ook vind ik dat onze sector zich de afgelopen periode heel flexibel heeft opgesteld als het gaat om veranderingen in wet- en regelgeving en de invoering van het kwaliteitssysteem. Dat past ook bij het beroep van plaagdierondernemer waarin je ook je flexibel en creatief moet zijn. Wij hebben op de juiste manier op de veranderingen ingespeeld. Kijk bijvoorbeeld naar de ontwikkeling op het gebied van geïntegreerde plaagdierbeheersing (IPM), waarbij het streven is om met zo min mogelijk inzet van biociden te werken. Natuurlijk is er soms ook weerstand, maar dat is juist nodig om tot het beste resultaat te komen.
   
  Kijkend naar de toekomst, welke onderwerpen verdienen de komende 3 jaar de aandacht van de NVPB?
  Ik heb gemerkt dat er een gezonde mate van aandacht vanuit de NVPB is voor haar leden. Kijk bijvoorbeeld naar de Coronacrisis waarin we ons nu bevinden. De NVPB heeft zich als facilitator opgesteld richting haar leden door het verspreiden van nieuwsberichten over o.a. de avondklok en kinderopvang. Hierbij hebben de contacten met overheid een cruciale rol gespeeld. Ook in de komende drie jaar moeten we ervoor zorgen dat de contacten met de overheid op het zelfde niveau blijven of worden uitgebouwd en verstevigd.
   
  Er komen ongetwijfeld nog meer ontwikkelingen op ons pad, bijvoorbeeld rondom biociden. De NVPB speelt een belangrijke rol in het beschermen van onze branche. Ontwikkelingen houd je niet tegen, ontwikkeling is juist goed. De kunst is om hierin de balans te vinden. Het beperken van het gebruik van biociden is een goed streven, maar wij zijn de experts. Daarom is het belangrijk om onderscheid te maken tussen professionele bedrijven en andere toepassers. Aan de ene kant moeten we ervoor waken dat de ontwikkelingen niet stil staan en wij onze vrijheid behouden om vanuit onze expertise te werken. Aan de andere kant moeten we niet bang zijn om de opleidingen beter te laten aansluiten bij de ontwikkelingen in onze branche. De opleiding kan op sommige punten best nog worden verbeterd, maar we moeten er niet van uitgaan dat de gemiddelde plaagdierbeheerser een bestek gaat schrijven voor de overheid.
   
  Wat is de toegevoegde waarde voor bedrijven om zich aan te sluiten bij de NVPB?
  Ik denk dat bedrijven die zijn aangesloten (of zich willen aansluiten) bij de NVPB zich realiseren welke ontwikkelingen de komende jaren op ons af komen. Hiervoor is eenheid belangrijk. Samen sta je sterk. De faciliterende rol van het NVPB-secretariaat met haar goede connecties bij de overheid speelt hierin een belangrijke rol.
   
  Is er nog iets dat je kwijt wilt aan onze achterban?
  Ik vind het leuk om weer meer betrokken te zijn bij de branche. Daar heb ik zin in. Ik kijk er naar uit om iedereen weer te zien en mijn uitdrukkelijke wens is dat we elkaar weer in levende lijve kunnen ontmoeten. Ik beloof dat ik mijn uiterste best voor jullie ga doen.