NVPB Netwerkbijeenkomst 11 november 2021

  19-11-2021
  Op donderdag 11 november vond er voor het eerst sinds lange tijd weer een fysieke NVPB Netwerkbijeenkomst met aansluitende netwerkborrel plaats. Ondanks de onzekerheden rondom de coronamaatregelen was er een aanzienlijke groep afgereisd naar het Van der Valk Hotel in Breukelen. Na het welkomstwoord door voorzitter Wouter Edelman ging het programma van start met een tweetal boeiende presentaties.

  Presentatie Marieta Braks (RIVM)
  Marieta Braks beet het spits af met haar presentatie getiteld ‘Preventie van muggenoverdraagbare ziektes, stand van zaken’. Marieta, medisch entomoloog en werkzaam bij het Centrum van Infectieziektenbestrijding van het RIVM, was gevraagd om te spreken over het Westnijlvirus dat ook in Nederland is opgedoken. Het Westnijlvirus wordt in Nederland overgebracht door de gewone huissteekmug, de Culex pipiens. De muggen raken ge├»nfecteerd doordat zij zich voeden op besmette vogels. In Nederland leven ongeveer 35 muggensoorten. Muggenongemak kent iedereen wel door het nachtelijk gezoem en hinderlijke muggenbeten, maar minder bekend is dat muggen ook infecties kunnen overbrengen, zoals het Westnijlvirus. In Nederland werkt het RIVM samen met de NVWA om aandacht te vragen voor de opkomende muggenproblematiek, waarin de focus ligt op o.a. het voorkomen van introductie en vestiging, het in kaart brengen en beperken van broedplaatsen en het voorbereiden van plaagdierbeheerser en maatschappij op toekomstige overlast en de aanpak daarvan. Ter vergadering is de ‘Soortzoeker Invasieve Steekmuggen’ verspreid onder de aanwezigen. Deze soortzoeker is een eenvoudig hulpmiddel om de diverse invasieve muggen te onderscheiden van inheemse soorten. De presentatie van Marieta Braks kunt u hier teruglezen. Mocht u vragen hebben over muggenpreventie- en bestrijding, dan kunt u contact opnemen met Marieta Braks via: marieta.braks@rivm.nl
  marieta-braks.jpg

  Presentatie Conno de Ruijter (KPMB)
  Hierna werd het woord gegeven aan Conno de Ruijter, directeur KPMB, die sprak over de ‘Invoering Certificatieschema IPM Knaagdierbeheersing’. Vanaf 1 januari 2023 wordt IPM-certificering ook verplicht voor binnengebruik van rodenticiden voor de beheersing van ratten en muizen. Daarnaast mogen particulieren vanaf dan niet zelf meer rodenticiden toepassen. Rodenticiden mogen alleen toegepast worden indien een bedrijf hiervoor gecertificeerd is en de plaagdierbeheerser het examen IPM-Knaagdierbeheersing heeft afgerond. De heer De Ruijter gaf aan dat er haast is geboden voor bedrijven die zich willen laten certificeren aangezien dit proces zo’n 6 tot 9 maanden vergt. Een certificaat is drie jaar geldig, mits er ieder jaar een audit plaatsvindt om vast te stellen dat de norm inderdaad wordt nageleefd. Meer informatie over de vastgestelde overgangsregeling voor bedrijven en plaagdierbeheersers leest u  hier en op deze KPMB webpagina vindt u nog meer informatie. De presentatie van Conno de Ruijter kunt u hier teruglezen. Heeft u als NVPB-lid nog vragen, neemt u dan gerust contact op met de KPMB, via kmpb@kpmb.org.

  Netwerkborrel
  Na afloop was er een aansluitende netwerkborrel. De NVPB kijkt terug op een geslaagde en gezellige bijeenkomst. Het was fijn elkaar weer eens in levende lijve te kunnen ontmoeten en hopelijk mogen wij u volgend jaar weer begroeten bij een volgende netwerkbijeenkomst.

  conno-in-zaal.jpg