Save the dates 2020

  03-02-2020
  Ook in 2020 heeft de NVPB alweer een aantal interessante 'events' gepland staan. Houd u uw agenda vast vrij op de onderstaande dagen?

  Algemene Leden Vergadering en Netwerkbijeenkomst uitgesteld
  De maatregelen tegen het Coronavirus dwingen het NVPB secretariaat om de NVPB Algemene Leden Vergadering en Netwerkbijeenkomst later dit jaar te laten plaats vinden, dan 8 april 2020. Zo snel mogelijk zal de NVPB een nieuwe datum bekend maken. De uitnodiging met nadere informatie over het programma ontvangt u te zijner tijd.

  World Pest Day bijeenkomst geannuleerd
  De NVPB, PLA.N, Pest Control News en Kennis- en Adviescentrum Dierplagen waren van plan om op 4 juni aanstaande, net als vorig jaar, een gemeenschappelijke bijeenkomst te organiseren in het kader van de World Pest Day. Door de coronacrisis is dit voornemen nu veranderd en hebben wij besloten de bijeenkomst te annuleren. Ongeacht of de directe invloed van het virus tegen die tijd wellicht minder is, zullen alle ondernemers in onze branche en daarbuiten de handen uit de mouwen moeten steken om de economische schade zoveel mogelijk te beperken. Een grootschalige bijeenkomst past daar ons inziens niet bij. Wel zullen in het kader van World Pest Day op gepastere wijze aandacht vragen voor het belang van plaagdierbeheersing in onze maatschappij.