CEPADe NVPB is aangesloten bij de Confederation of European Pest Control Associations (CEPA).

CEPA, de Europese Vereniging van Ongediertebestrijdingsorganisaties  vertegenwoordigt op Europees niveau de belangen van de ongediertebestrijdingsbranche. CEPA is in 1974 opgericht door de nationale organisaties van België Engeland, Frankrijk, Spanje en Nederland (de NVO). Vandaag de dag komt bijna 80 % van de regelgeving van de Europese overheid uit Brussel. CEPA tracht in Brussel, voor zover het ongediertebestrijding betreft, de belangen van de branche te behartigen. De NVPB is uiteraard lid van CEPA.


Inmiddels is CEPA een organisatie geworden met vertakkingen in vrijwel alle Europese landen. Sinds de oprichting zijn er vele leden bijgekomen. Naast de eerder genoemde oprichters zijn lid geworden de nationale organisaties Oostenrijk, Bulgarije, Tsjechië Duitsland, Hongarije, Israël, Italië Portugal en Zwitserland. In landen waar geen nationale organisaties bestaan kunnen ongediertebestrijdingbedrijven individueel lid worden van CEPA. Door deze structuur is bereikt dat CEPA waarlijk representatief is geworden voor de gehele branche.


Doelstellingen van CEPA zijn o.a.:
 

  • bevorderen van harmonisatie van voor de branche relevante regelgeving binnen Europa
  • bevorderen van onderzoek naar de werking en het gebruik van ongediertebestrijdingsmiddelen
  • harmoniseren van opleiding van ongediertebestrijders in Europa
  • overige belangenbehartiging in de ruimste zin des woords

De komende jaren zal CEPA meer en meer activiteiten gaan ontplooien om de branche verder te professionaliseren, iets dat binnen Nederland al meer dan 25 jaar door de NVPB gebeurt.

http://www.cepa-europe.org