Huiskrekel

De huiskrekel komt van nature voor in Zuid-Aziƫ. Hier vervult hij een nuttige functie als opruimer in de natuur. Hij leeft daar voornamelijk van rottend plantaardig en dierlijk materiaal.

In Nederland leeft de huiskrekel voornamelijk binnenshuis, maar in warme zomermaanden verblijven ze ook buiten in hoge begroeiing en op vuilstortplaatsen. De huiskrekel kan op talloze manieren in uw woning komen; als "lifter" in het openhaard hout, in een plant, of uit eigen beweging, etc.

Leefwijze
In Nederland komen deze alleseters veelal voor in de glastuinbouw. Maar ook in bakkerijen, restaurants, kantoorgebouwen en andere centraal verwarmde gebouwen. Hier houden ze zich vooral ‘s winters schuil, omdat ze afhankelijk zijn van warmte om te kunnen overleven. Daardoor vind je ze in die periode voornamelijk bij warmtebronnen als; ovens, koelkasten, geisers, boilers en doorvoeropeningen van heet waterleidingen.
Als de temperatuur en luchtvochtigheid geschikt zijn, kunnen ze zich zelfs vliegend verplaatsen.
Huiskrekels zijn lichtschuw en houden zich dan ook schuil in naden en kieren dichtbij of in de warmtebronnen, met name ‘s nachts komen ze tevoorschijn op zoek naar voedsel en zijn het de mannetjes die het hinderlijk gesjirp veroorzaken.

Ontwikkeling
De ontwikkeling van huiskrekels gaat razend snel, het vrouwtje legt 70 tot 80 eitjes per dag! Afhankelijk van de temperatuur komen de eitjes uit tussen de 8 Ć  12 weken. De eitjes worden d.m.v. een legboor in muurspleten, losse grond of in vuilnishopen gedeponeerd. Als de kleine huiskrekels uitkomen zijn ze 2 mm en lijken ze al op hun ouders. Echter zijn ze nog niet in het bezit van de vleugels. Na 3 Ć  5 vervellingen krijgen ze hun vleugels en zijn de mannetjes in staat om te sjirpen. Na 7 Ć  11 vervellingen zijn de exemplaren volwassen.

Wering en bestrijding
Een geschikte plek voor de krekels is een plek met schuilplaatsen, voedsel en een goede temperatuur. Aan de eerste factor kunnen we meestal weinig veranderen. De andere factoren zijn per geval wel goed aan te pakken. Zo kunnen etensresten en keukenafval in gesloten vuilnisemmers worden bewaard of buiten worden neergezet. Voedsel kan men bij voorkeur in de koelkast bewaren of in de daarvoor afgesloten bussen.

Als de huiskrekels voorkomen in een bepaald product of voorwerp waar ze zich concentreren, kan dit voorwerp in een ruimte worden geplaatst waar de temperatuur teruggebracht wordt tot het vriespunt. De cyclus kan door de lage temperatuur worden doorbroken. Wel dient er dan een nabehandeling plaats te vinden met een bestrijdingsmiddel om de eitjes, die later uitkomen, te vernietigen.

Om de huiskrekels te bestrijden is het noodzakelijk om er zeker van te zijn dat alle exemplaren worden gedood. Hiervoor dienen alle schuilplaatsen te worden behandeld met een bestrijdingsmiddel en wordt deze behandeling na 8 weken herhaald. Tot slot wordt 4 maanden later een inspectieronde gedaan om na te gaan of alle exemplaren zijn gedood.

Deskundige hulp
Loopt het werkelijk de spuigaten uit en vormen de vliegen een ware plaag? Vraag dan een vakman om in te grijpen. Sommige middelen zijn zeer effectief, maar mogen alleen worden gebruikt door deskundigen die in het bezit zijn van een bewijs van deskundigheid.

Een deskundig ongediertebestrijder herkent u aan het NVPB-logo. Dit logo betekent dat de betreffende onderneming is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven, een organisatie die al meer dan 25 jaar staat voor service, kwaliteit en, waar mogelijk, het gebruik van milieuvriendelijke producten. Zij bestrijden die hinderlijke vliegen, maar ook andere plaagdieren voor u met middelen die zijn toegelaten en die het milieu zo weinig mogelijk belasten.