NVPB Nieuws

De NVPB richt zich onder meer op het verbeteren van het imago van de plaagdierbeheersingsbranche. Dat doen wij onder meer door, op initiatief van de Commissie Communicatie, redactionele artikelen te versturen naar diverse vakbladen. Per jaar wordt gekeken welke markten (bijv. Horeca, Facility Management, Voedingsmiddelentechnologie, etc.) in dit opzicht specifieke aandacht verdienen.
 

13-12-2019 -

NVPB Nieuwjaarsbijeenkomst 16 januari 2020

Graag nodigen wij u uit voor de eerste NVPB Nieuwjaarsbijeenkomst die plaatsvindt op donderdag 16 januari 2020 in de Lichtfabriek in Gouda.

25-11-2019 -

NVPB-netwerkbijeenkomst d.d. 19 november 2019

Dinsdag 19 november vond de NVPB-netwerkbijeenkomst plaats. Onder grote belangstelling werden drie aansprekende presentaties gegeven.

18-10-2019 -

NVPB Netwerkbijeenkomst d.d. 19 november 2019

Op dinsdag 19 november 2019 vindt de volgende NVPB netwerkbijeenkomst plaats. Deze middag zullen drie interessante onderwerpen worden belicht.

06-06-2019 -

Rattenoverlast in Nederland: voorkom Parijse toestanden!

Op World Pest Day brengt de NVPB een persbericht over rattenoverlast in Nederland onder uw aandacht.

Parijs kampt met een heuse rattenplaag. Bewoners krijgen een boete als zij geen maatregelen nemen, zoals het plaatsen van vallen of het inzetten van gif. Ook in Nederland speelt deze problematiek en het beeld is dat de overlast toeneemt. Op World Pest Day vraagt de Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB) aandacht voor de belemmeringen voor een effectieve aanpak van dierplagen door professionele plaagdierbeheersers. “Met name op provinciaal niveau worden beperkingen ervaren voor een effectieve integrale aanpak van dierplagen”, aldus Jan Verschoor (secretaris NVPB). Daarnaast pleit de NVPB voor een brede erkenning van de beroepsopleiding voor professionele plaagdierbeheersers.
 

02-11-2018 -

NVPB Netwerkbijeenkomst 22 november 2018

Op donderdag 22 november 2018 vindt de volgende NVPB netwerkbijeenkomst plaats. Het thema van deze middag is 'Ratten en Muizen'.

12-10-2018 -

KNB event ‘Integrated Pest Management bij knaagdierbeheersing’

Geïntegreerde plaagdierbeheersing (IPM) bij knaagdieren: wat gaat er goed en wat kan er beter? Op 6 november kunt u hierover mee praten tijdens een middagbijeenkomst van het Kennisnetwerk Biociden. 

06-07-2018 -

Aanpassing Wet natuurbescherming

In eerdere berichtgeving hebben wij u geïnformeerd over de aanpassing van de Wet natuurbescherming als gevolg waarvan ontheffing kan worden aangevraagd voor ‘verboden vangmiddelen’ voor het gebruik voor niet-beschermde diersoorten. Deze wetswijziging is inmiddels gepubliceerd als onderdeel van de “Verzamelwet EZK/LNV” en is op 1 juli 2018 in werking getreden. Wat houdt de wijziging in?

04-12-2017 -

Verslag NVPB Netwerkbijeenkomst 22 november 2017

Woensdag 22 november jl. vond de laatste NVPB Netwerkbijeenkomst van dit jaar plaats. Wilt u weten wat er deze middag besproken is? Lees dan het bijgevoegde verslag, zodat u kunt lezen welke interessante onderwerpen zijn besproken.

08-11-2017 -

NVPB Netwerkbijeenkomst 22 november 2017

Graag nodigen wij u uit voor een NVPB netwerkbijeenkomst over 'Social media & innovatieve technieken', die zal plaatsvinden op woensdag 22 november 2017, vanaf 14.30 uur.

21-08-2017 -

Plaagdierbeheersing en het gebruik van verboden vangmiddelen onder de Wet Natuurbescherming

Professionele plaagdierbeheersers maken gebruik van vangmiddelen om plaagdieren, zoals ratten en muizen weg te vangen. In aanvulling op monitoring en preventieve maatregelen, vormt het gebruik van vangmiddelen een methode om overlast van plaagdieren te beheersen. Om onnodig dierenleed te voorkomen gelden voor het gebruik van vangmiddelen strenge voorwaarden. De NVPB ontvangt dit jaar veel vragen van leden over deze voorwaarden. De toename in het aantal vragen is het gevolg van de opname van de voorwaarden voor vangmiddelen in de nieuwe Wet natuurbescherming.

07-08-2017 -

Toezicht op vakbekwaamheid plaagdierbeheersers schiet tekort

De brancheorganisatie voor professionele plaagdiermanagementbedrijven NVPB signaleert dat het overheidstoezicht op de vakbekwaamheid van professionele plaagdierbeheersers tekort schiet. “Als sector voorzien wij meer excessen wanneer overheidstoezicht niet borgt dat plaagdierbeheersing op professionele wijze wordt uitgevoerd”, aldus Dio Naaktgeboren (voorzitter van de NVPB).

19-05-2017 -

Uitnodiging NVPB Netwerkbijeenkomst woensdag 31 mei 2017

De NVPB organiseert een netwerkbijeenkomst op woensdag 31 mei a.s. in Hotel van der Valk te Breukelen. Thema: de tips & tricks voor de certificering van een klein bedrijf/ZZP'er voor het buitengebruik van rodenticiden. Daarnaast verzorgt onze sponsor Bayer een 2-tal presentaties over 'De Nieuwe Classificatie Rodenticiden 2018' en 'Europese Registratie Deltamethrin.

28-02-2017 -

Uitnodiging NVPB Netwerkbijeenkomst donderdag 16 maart 2017

De NVPB organiseert op donderdag 16 maart a.s. vanaf 16.00 uur een netwerkbijeenkomst in Hotel Van der Valk te Houten. Het thema is de nieuwe Wet Natuurbescherming. Twee sprekers zullen u bijpraten over de decentralisatie van het natuurbeleid (Mark Hoevenaars, Inter Provinciaal Overleg) en de provinciale implementatie van en ontheffingverlening onder de Wet Natuurbescherming (Afred Dreijer, Provincie Drenthe).

14-11-2016 -

Plaagdieren in een varkensbedrijf: een mogelijke bron van besmetting met Clostridium bacteriën

Tijdens de NVPB Netwerkbijeenkomst van 27 oktober jl. heeft mevrouw Sara Burt, Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht, een presentatie gehouden. Op verzoek van de NVPB heeft mevrouw Burt een artikel over een van haar onderzoeken geschreven. Hieronder leest u meer over het onderzoek en de resultaten.

04-11-2016 -

Drukbezochte NVPB Netwerkbijeenkomst 27 oktober 2016 met interessante sprekers

Zo'n 60 personen waren afgelopen donderdag 27 oktober afgereisd naar Breukelen om de NVPB Netwerkbijeenkomst bij te wonen. Onder leiding van dagvoorzitter Frank Swinkels, bestuurslid NVPB, kwam een drietal sprekers aan bod. Per presentatie volgt een kort verslag.

29-09-2016 -

Uitnodiging NVPB Netwerkbijeenkomst donderdag 27 oktober 2016

Op donderdag 27 oktober 2016 organiseert de NVPB een netwerkbijeenkomst in Hotel Van der Valk te Breukelen over de volgende thema's: 'Onderzoek naar plaagdieren: wat doet de Faculteit Diergeneeskunde'
(Sara Burt|Universiteit Utrecht), 'Plaagdieren in de horeca' (Ghislaine Mittendorff|NVWA) en 'Biociden en Plaagdiermanagement' (Diane Heemsbergen|Ministerie IenM).

03-08-2016 -

Rat duikt steeds vaker op in Haagse woning

Rat duikt steeds vaker op in Haagse woning.

Bron: website AD.nl d.d. 2 augustus 2016.

26-05-2016 -

Invulling overgangsperiode certificaat IPM rattenbeheersing

Na 1 januari 2017 mogen rodenticiden alleen buiten worden toegepast door bedrijven die gecertificeerd zijn en opgenomen staan in het register van de Stichting KPMB.
Voor bedrijven die om praktische redenen op 1 januari 2017 nog niet beschikken over het certificaat, geldt dat zij moeten aantonen dat zij:
-een overeenkomst hebben met de Stichting KPMB; en
-met een erkende certificerende instantie een afspraak hebben voor een audit die plaatsvindt vóór 1 juni 2017.


18-04-2016 -

Uitnodiging NVPB Netwerkbijeenkomst donderdag 19 mei 2016

Op donderdag 19 mei 2016 organiseert de NVPB een netwerkbijeenkomst over de thema's 'Onderzoek naar de beste methoden van toepassing van IPM in plaagdierbeheersing' door Nico van de Brink, Wageningen UR.
Femmie Smit (Dierenbescherming) zal een presentatie geven over 'Dierenwelzijn en schadebestrijding door dieren'.
Daarnaast is het Ministerie van EZ uitgenodigd om een presentatie te verzorgen over 'De nieuwe wet Natuurbescherming, welke diersoorten zijn beschermd en welke plaagdierbeheermiddelen zijn toegestaan'.

15-04-2016 -

Brede aanpak nodig voor bestrijding bloedluis

Bij de bestrijding van bloedluizen bij pluimvee moet rekening worden gehouden met het gedrag van het plaagdier (in de nacht actief), de stalinrichtingen, de wijze van doorbesmetting door de bedrijfsvoering en het gebruik van beschikbare middelen. Dus hier is Integrated Pest Management een must. Dit blijkt uit verschillende artikelen die de afgelopen tijd over dit onderwerp gepubliceerd zijn.

Bron: website Kennisnetwerk Biociden / nieuwsbrief 7 april 2016

Klik hier om het gehele artikel te lezen.

19-02-2016 -

Uitnodiging NVPB Netwerkbijeenkomst 14 maart 2016

De NVPB organiseert op maandag 14 maart a.s. vanaf 16.30 uur een netwerkbijeenkomst in Hotel Van der Valk te Breukelen. Thema's: 'Het belang van risicobeheersing van rodenticiden' (Ctgb), 'Voortgang modulair stelsel' (Stichting KPMB) en 'Terugblik 2015' door CEPA.

05-10-2015 -

Vaker smerige restaurants aangetroffen

Vorig jaar legde de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) 9.177 maatregelen op aan 13.619 bezochte horecabedrijven na overtredingen van de hygiëne-eisen. Dat is vaker dan in 2013.

Zie http://nu.nl/binnenland/4134670/nvwa-treft-meer-smerige-restaurants-.html

31-07-2015 -

Themabijeenkomst Plaagdiermanagement

Donderdag 15 oktober 2015 organiseren de Koninklijke Vereniging voor Afval– en Reinigingsmanagement (NVRD), en de Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB) gezamenlijk een Themabijeenkomst over plaagdiermanagement.

16-07-2015 -

URL bestrijding insecten en zwammen in monumenten ligt ter inzage voor inspraak

Eigenaren van monumenten krijgen regelmatig te maken met houtaantasting door insecten en zwammen. Op welke wijzen kunnen zij dit laten bestrijden zonder de cultureel-historische waarde van het pand op het spel te zetten?
 

14-07-2015 -

Overheidsvoornemens preventie en bestrijding exotische muggen

In Nederland kunnen exotische muggensoorten voorkomen. Deze muggensoorten kunnen grote risico’s voor mensen met zich meebrengen. Minister Schippers (VWS) heeft in brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat het beleid in wetgeving zal worden verankerd. Het komen tot een centrale aanpak van de overlast staat daarbij centraal.

04-07-2015 -

Mansveld presenteert planmatige en samenhangende aanpak voor knaagdierbeheersing

Op 2 juli 2015 heeft staatssecretaris Mansveld (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) de Tweede Kamer geïnformeerd over een planmatige en samenhangende aanpak voor knaagdierbeheersing. In de brief met bijlage worden huidige ontwikkelingen en nieuwe beleidsvoornemens geschetst die van grote invloed zijn op de toekomst van plaagdierbeheersing in Nederland.

19-06-2015 -

Ctgb relatiedag 2015 - IPM plaagdierbeheersing en gewasbescherming

Donderdag 11 juni 2015 vond de jaarlijkse relatiedag van het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden plaats. De NVPB was uitgenodigd om een presentatie te geven over de betekenis van Integrated Pest Management (IPM) voor plaagdierbeheersing.  Ter vergelijking gaf  LTO Glaskracht een presentatie over de betekenis van IPM voor gewasbescherming. Uit beide presentaties bleken overeenkomsten en verschillen over de visie op en toepassing van IPM.

04-05-2015 -

Netwerkbijeenkomst over CEN standaard & CEPA certified alsmede update buitengebruik

De NVPB organiseert een netwerkbijeenkomst op woensdag 20 mei 2015 over de thema's: CEN standaard voor plaagdierbeheersing en CEPA certified en Update buitengebruik anticoagulantia.

28-04-2015 -

NVPB publiceert handboek beheersing rattenpopulaties om gebouwen

De NVPB heeft een handboek opgesteld voor het beheersen van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen. Dit handboek is recentelijk goedgekeurd door het Ctgb en de ILenT en is nu door de NVPB gepubliceerd.

08-04-2015 -

De steenmarter, wat te doen bij overlast?

De steenmarter is een beschermde diersoort. Door geluidsoverlast of stankoverlast kunnen mensen echter hinder ondervinden van de steenmarter. Hoe is de steenmarter te onderscheiden van andere diersoorten en welke mogelijkheden biedt de wet als er overlast is van de steenmarter?

13-03-2015 -

Conclusies netwerkbijeenkomst buitengebruik en doorvergiftiging

Op 5 maart jl. vond een NVPB netwerkbijeenkomst plaats over de ontwikkelingen rondom het buitengebruik van rodenticiden en het Alterra onderzoek naar doorvergiftiging. De belangrijkste zaken kunt u hier teruglezen.

19-02-2015 -

Netwerkbijeenkomst buitengebruik en doorvergiftiging

De NVPB organiseert een netwerkbijeenkomst op donderdag 5 maart 2015 over het thema: Buitengebruik Rodenticiden en Risico's van rodenticiden voor niet-doelsoorten en predatoren.

19-12-2014 -

Mansveld informeert Tweede Kamer over buitengebruik

Staatssecretaris Mansveld (I&M) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het beleid ten aanzien van buitengebruik van rodenticiden. Mansveld onderschrijft de oplossingsrichting waar de NVPB zich sinds 2012 sterk voor heeft gemaakt.

12-12-2014 -

Procedure voor aanmelding buitengebruik anticoagulantia

Vandaag is een nieuw aanmeldformulier beschikbaar gesteld door de ILenT waarmee bedrijven zich kunnen aanmelden voor de overgangsregeling buitengebruik. Indien u zich nog niet heeft aangemeld of wanneer de melding niet aan u is bevestigd, dan kunt u van dit formulier gebruik maken. Mocht u al wel zijn aangemeld en dit is door ILenT aan u bevestigd, dan hoeft u zich niet opnieuw aan te melden.

04-12-2014 -

NVPB werkt aan oplossing voor behoud buitengebruik

In het veld en in de media is veel onrust ontstaan over rattenoverlast en het verdwijnen van de de mogelijkheid om middelen buiten te gebruiken ter beheersing van rattenpopulaties. De NVPB is al sinds 2013 betrokken bij de discussie over het buitengebruik en geeft in dit artikel een helder overzicht van de situatie en haar positie.

25-11-2014 -

Aanmelden buitengebruik bij MIC van IL&T mogelijk

Vanaf heden is het mogelijk om u in het kader van de overgangsregeling voor het buitengebruik van anticoagulantia aan te melden bij het Meld- en Informatie Centrum (MIC) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT).

19-11-2014 -

NVPB Netwerkbijeenkomst 11 december 2014

De NVPB organiseert een netwerkbijeenkomst op 11 december 2014 over de volgende thema's, waarbij wordt stilgestaan bij uiteenlopende thema's, waaronder het buitengebruik van anticoagulantia. De bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door Bayer. 

17-11-2014 -

Stand van zaken buitengebruik anticoagulantia

In het afgelopen kwartaal heeft de NVPB haar werk voortgezet om het buitengebruik van anticoagulantia te behouden voor gevallen waarin alternatieve bestrijdingsmethoden niet leiden tot het verhelpen van rattenoverlast. Op grond van een IPM-protocol zal een nascholing en een bedrijfscertificering worden ontwikkeld. Inmiddels zijn de commentaren van een aantal belangrijke stakeholders, zoals het KAD, Platform Biociden, de NVRD en de Dierenbescherming, op het IPM-protocol ontvangen en verwerkt. Ook heeft een bijeenkomst plaatsgevonden in aanwezigheid van verschillende overheidspartijen, waarbij is vastgesteld welke stappen nog moeten worden gezet om tot een IPM-protocol te komen dat voldoet aan alle overheidseisen. De verwachting is dat het protocol dit jaar definitief kan worden vastgesteld en volledig kan worden beoordeeld door het Ctgb. Inmiddels is ook door het Ctgb een overgangsregeling gepubliceerd, waardoor het buitengebruik van anticoagulantia voorlopig onder bepaalde voorwaarden mogelijk blijft. In dit artikel worden de ontwikkelingen nader toegelicht.

13-09-2014 -

NVPB Netwerkbijeenkomst tijdens Benelux Pest 2014

De NVPB organiseert tijdens Benelux Pest 2014 een netwerkborrel. De netwerkborrel staat open voor alle deelnemers aan de beurs en start vanaf 16.00 uur in de Ouwe Stee van de Voortse Vallei. 

11-09-2014 -

Ontwikkelingen in de Europese Unie

Zeer binnenkort loopt de termijn van de Europese Commissie af en gaat een nieuwe Commissie van start onder leiding van Jean-Claude Juncker. In mei 2014 vonden de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats en dit heeft ook geleid tot politieke verschuivingen. De NVPB praat u bij over de belangrijkste politieke verschuivingen. 

03-09-2014 -

Overgangsregeling buitengebruik gepubliceerd

Het Ctgb heeft de overgangsregeling voor het buitengebruik van anticoagulantia gepubliceerd. Deze regeling blijft van kracht tot 1 januari 2017. Het buitengebruik van anticoagulantia blijft gedurende deze periode onder een aantal nadere voorwaarden mogelijk. De NVPB werkt momenteel samen aan een IPM-protocol voor buitengebruik op grond waarvan een nascholingsmodule en een bedrijfscertificering zullen worden ontwikkeld. Vanaf 1 januari 2017 kunnen alleen nageschoolde bestrijdingstechnici en gecertificeerde bedrijven anticoagulantia buiten toepassen. 

29-08-2014 -

Onderzoekers en NVPB delen visie op plaagdierbeheersing

De NVPB is van mening dat in Nederland structureel onderzoek moet worden verricht naar resistentie van knaagdieren tegen biociden. De NVPB ziet het als een verantwoordelijkheid van de branche om hieraan een bijdrage te leveren in de vorm van het meewerken van leden aan dergelijk onderzoek. Het is de verantwoordelijkheid van overheidspartijen om dergelijk onderzoek te initiëren en mogelijk te maken. Tijdens een overleg met onderzoekers van de WUR is hier onder meer over gesproken.

27-08-2014 -

Voortgang ERM erkenning voor bestrijding van insecten en zwam in monumenten

Vorig jaar heeft de NVPB twee symposia over ‘Het nieuwe bestrijden’ mede georganiseerd. Naar aanleiding daarvan is de NVPB gaan onderzoeken hoe de nieuwe NVPB Praktijkrichtlijn voor de bestrijding houtaantastende insecten en zwam in monumenten breder onder de aandacht kan worden gebracht. Daarbij is ook de combinatie gezocht naar het verder vergroten  van de aandacht voor het Keurmerk Plaagdier Management Bedrijven. In deze nieuwsbrief worden de laatste ontwikkelingen toegelicht.

22-07-2014 -

Pest Control News uitgave juni: NVPB goed van start in 2014

De brancheorganisatie NVPB heeft een aantal buitengewoon constructieve maanden achter de rug. De leden van de vereniging hebben zich tijdens de Algemene Ledenvergadering unaniem geschaard achter het gevoerde beleid en de toekomstplannen van de NVPB. Daarnaast is op beleidsmatig gebied veel energie gestoken in het behoud van het buitengebruik van rodenticiden voor de branche.

Bron: Pest Control News uitgave juni 2014.

27-06-2014 -

Het werkt beter om samen plaagdieren te beheersen

Als het gaat om het voorkomen of verhelpen van overlast van plaagdieren op bedrijventerreinen of in winkelcentra is samenwerking met opdrachtgevers en andere belanghebbenden noodzakelijk. Wie welke verantwoordelijkheid heeft, is terug te lezen in een document van de NVWA en nu ook in een animatiefilmpje.

25-06-2014 -

NVPB Bijeenkomst buitengebruik

De NVPB organiseerde op 25 juni 2014 een bijeenkomst over het (verbod op) buitengebruik van rodenticiden. Tijdens een druk bezochte bijeenkomst gaf Joan Schouten (voorzitter NVPB Technische Commissie) een toelichting op de laatste ontwikkelingen en hij leidde een interessante discussie. De belangrijkste zaken zijn in dit artikel opgenomen.

17-06-2014 -

Staking reinigingsdiensten en plaagdieren

De gemeentelijke reinigingsdiensten in Amsterdam, Utrecht en Groningen halen sinds gisteren (16 juni 2014) drie dagen geen huisvuil op. Vanmorgen werd Joan Schouten (voorzitter NVPB Technische Commissie) door Radio 1 geïnterviewd over de mogelijke risico’s op het gebied van plaagdieren.

20-05-2014 -

Netwerkbijeenkomst buitengebruik rodenticiden

De NVPB organiseert een netwerkbijeenkomst op 25 juni 2014 met het thema ‘Buitengebruik van rodenticiden’. De bijeenkomst staat open voor alle geïnteresseerden.

01-04-2014 -

Inzet van lijmplaten

De NVPB heeft tweemaal per jaar een vast overleg met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarin de ontwikkelingen in het toezicht en de praktijk worden uitgewisseld. Tijdens de laatste overleggen is veel aandacht uitgegaan naar de inzet van lijmplaten. De NVPB ziet het als haar verantwoordelijkheid om het veld duidelijkheid te verschaffen over de voorwaarden voor het inzetten van lijmplaten en heeft daarom in samenwerking met de NVWA het volgende artikel opgesteld.

22-03-2014 -

Bedrijfsleven en overheid op hoofdlijnen eens over buitengebruik

Op initiatief van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een bijeenkomst plaatsgevonden over het buitengebruik van rodenticiden. De enige mogelijkheid om het buitengebruik te behouden voor professionele gebruikers blijkt vastlegging van de beginselen van Integrated Pest Management (IPM) in de opleiding en examinering van de eindgebruiker én in onafhankelijke certificering van bedrijven. Dat betekent dat eerst overeenstemming moet bestaan over de betekenis van IPM in de praktijk. Het bedrijfsleven gaat de komende periode samenwerken om hier invulling aan te geven.

05-03-2014 -

Offertetraject Aziatische Tijgermug

De bestrijding van de Aziatische Tijgermug wordt landelijk gecoördineerd door de overheid en moet wordt uitgevoerd door een professioneel plaagdiermanagementbedrijf. Dit jaar is door de overheid een traject gestart waarbij verschillende plaagdiermanagementbedrijven door de overheid zijn uitgenodigd om een offerte uit te brengen.

19-02-2014 -

Visie van de NVPB op een verantwoord gebruik van biociden

In januari van dit jaar heeft de rechtbank Rotterdam geoordeeld dat de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) niet kan handhaven op de gebruiksaanwijzing voor een biocide. In dit artikel geeft de NVPB haar visie op een verantwoord gebruik van biociden.

14-02-2014 -

Vangen van verwilderde duiven met vangkooien

Graag brengen wij het vangen van verwilderde duiven met vangkooien onder uw aandacht. Onlangs is een NVPB-lid aangesproken door een bijzondere opsporingsambtenaar (boa) van de provincie. Het gebruik van vangkooien voor verwilderde duiven zou op grond van de Flora- en faunawet niet toelaatbaar zijn en de vangkooien zijn in beslag genomen.

In onderstaand artikel leest u meer over de regelgeving.

28-01-2014 -

Informatiefolder over Biociden

Het Platform Biociden heeft met medewerking van de NVPB een factsheet over biociden opgesteld. Het document is onlangs gepubliceerd en kan worden gedownload.

27-01-2014 -

Beroep tegen boete ILT gegrond verklaard

In 2012 zijn diverse plaagdiermanagementbedrijven door de Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILT) beboet voor het niet naleven van de terugkomverplichting. De NVPB heeft destijds voor de branche en in samenwerking met Tomlow Advocaten een bijeenkomst georganiseerd over de mogelijkheden om de boetebesluiten aan te vechten. Diverse bedrijven hebben besloten actie te ondernemen en dit heeft geleid tot diverse beroepsprocedures bij de rechtbank. Inmiddels is in de zaak van het NVPB-lid Zungo Ongediertebestrijding vonnis gewezen. De rechtbank heeft geconcludeerd dat het beroep gegrond is en heeft het boetebesluit vernietigd.

22-01-2014 -

Praktijkmiddag Ctgb medewerkers

In de afgelopen periode is door de NVPB hard gewerkt om de relatie met het Ctgb verder te versterken. In het verlengde daarvan wordt op maandag 27 januari a.s. op verzoek van het Ctgb een besloten praktijkmiddag georganiseerd. Hieraan zullen de wetenschappelijke beoordelaars van het Ctgb deelnemen die actief zijn op de biociden dossiers.

03-12-2013 -

NVPB lezing Europese en Nederlandse eisen aan het gebruik van biociden

De NVPB heeft op 28 november 2013 in Ede een lezing georganiseerd over de Europese en Nederlandse eisen aan het gebruik van biociden. De belangrijkste onderwerpen waren de Europese norm van CEPA voor plaagdiermanagement  en risicobeperkende maatregelen. Een verslag van de bijeenkomst kunt u hier downloaden.

27-11-2013 -

NVPB waarschuwt voor rattenoverlast in Vandaag de dag!

De NVPB heeft onlangs een meldpunt geopend voor rattenoverlast. Vandaag de Dag (Omroep WNL) besteedde hier aandacht aan in de uitzending op woensdag 27 november 2013. 

22-11-2013 -

Nederlandse wet in lijn gebracht met Biociden Verordening

De aanpassingen aan de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb) zijn onlangs gepubliceerd. Hiermee is de Wgb in lijn gebracht met de Biociden Verordening. 

12-11-2013 -

Persbericht: NVPB opent meldpunt rattenoverlast

De Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven vreest  dat de overlast van ratten de komende tijd zal toenemen als gevolg van de beperkte beschikbaarheid van bestrijdingsmiddelen. Een steeds strikter toelatingsbeleid beperkt het aantal rattenbestrijdingsmiddelen namelijk aanzienlijk.  Om goed te kunnen inventariseren of de overlast van ratten daadwerkelijk toeneemt, is deze week een landelijk meldpunt geopend: het Meldpunt Rattenoverlast. Zowel bedrijven en particulieren als professionele plaagdierbeheersers kunnen online anoniem aangeven dat zij overlast hebben en in welke regio. De melding is niet te herleiden tot specifieke bedrijven of particulieren. De NVPB wil zo harde cijfers verzamelen om duidelijk inzicht te kunnen verschaffen over de toename van rattenoverlast.

12-11-2013 -

NVPB lezing & netwerkborrel

De NVPB, de branchevereniging voor plaagdiermanagementbedrijven in Nederland, organiseert een lezing getiteld ‘Eisen aan biocidengebruik in Europa en Nederland’ met aansluitend een netwerkborrel op:

Datum:
donderdag 28 november 2013
Locatie:
Paxx, Nieuwe Kazernelaan 10 te Ede 
Tijdstip:
13.30 - 18.30 uur 

04-11-2013 -

Ontwikkeling IPM-protocol buitentoepassing rodenticiden

De buitentoepassing van rodenticiden staat onder druk. Zoals het er nu voor staat, zullen geen tweede generatie anticoagulantia meer worden toegelaten voor een buitentoepassing. De NVPB is in overleg met verschillende partijen, zoals het Ctgb, het Ministerie van IenM en LTO, over een oplossing. Deze oplossing wordt gevonden in een IPM-protocol voor de buitentoepassing van rodenticiden.

29-10-2013 -

Aanpassingen vakbekwaamheidseisen gepubliceerd

Per 1 januari 2014 zal de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Rgb) worden aangepast. De aanpassingen houden met name in dat de vakbekwaamheidseisen voor professionele plaagdierbestrijders worden aangescherpt en dat de vrijstelling voor het toepassen van biociden tegen knaagdieren door agrarische ondernemers komt te vervallen (per 1 juli 2015). De wijzigingen zijn ingegeven door de aanbevelingen van de initiatiefgroep plaagdierbeheersing, waarvan de NVPB deel heeft uitgemaakt. 

25-10-2013 -

Allemaal Beestjes - de Aziatische Tijgermug!

Naast de inheemse steekmuggen waar wij met name in de zomer last van hebben, komt in Nederland de Aziatische Tijgermug steeds meer voor. De NVPB is momenteel in gesprek met overheidspartijen over het stellen van uniforme kwaliteitseisen aan de plaagdiermanagementbedrijven, zodat de bestrijdingsacties op verantwoorde en effectieve wijze kunnen plaatsvinden. In de nieuwe editie van de Allemaal Beestjes kunt u algemene informatie teruglezen over de Aziatische Tijgermug.

13-03-2013 -

Filmpje 'Het werkt beter om samen plaagdieren te bestrijden'

Welke verantwoordelijkheden heeft u bij winkel overschrijdende overlast van plaagdieren?
In onderstaand filmpje licht Kyrsa de Bruine (ISS Pest Control) de praktische betekenis toe van het einddocument van de NVWA
'Het werkt beter om samen plaagdieren te bestrijden!'. Het document is samengesteld in samenwerking met de belanghebbende brancheorganisaties, zoals de NVPB. In het document worden de verantwoordelijkheden benoemd van alle betrokken partijen bij een plaagdierprobleem.

08-03-2012 -

Marktontwikkelingen in de branche

De branche is momenteel flink in beweging. De overheid is het toezicht op alle bedrijven gaan intensiveren en dreigt nu ook met waarschuwingen en boetes. Europese richtlijnen hebben mogelijke consequenties voor de Nederlandse bedrijven, het Keurmerk Plaagdiermanagement is recent ingevoerd en dan is er ook nog de voorgenomen splitsing van vakbekwaamheidsdiploma’s Houtrotverwekkende schimmels en Plaagdieren. Deze ontwikkelingen leiden tot onrust binnen de branche. De NVPB is zich hier van bewust en zoekt daarom toenadering tot alle plaagdiermanagementbedrijven, leden én niet-leden, om gezamenlijk tot één standpunt te komen.

10-01-2010 -

Artikel Facility Management

Meer plaagdieren, moeilijker te bestrijden: de oplossing ligt in zorgvuldig beheer
Het aantal plaagdieren neemt toe. Maar de bestrijding ervan wordt lastiger. Een absoluut ongewenste situatie. Hoewel preventie min of meer gemeengoed is geworden, verdient beheersing van uiteenlopende factoren nadrukkelijk meer aandacht. Alleen door een integrale aanpak, waarbij ook aspecten als gebouwenbeheer en schoonmaak worden meegenomen, kunnen plaagdieren succesvol worden geweerd.


Nieuwsarchief