2013

03-12-2013 -

NVPB lezing Europese en Nederlandse eisen aan het gebruik van biociden

De NVPB heeft op 28 november 2013 in Ede een lezing georganiseerd over de Europese en Nederlandse eisen aan het gebruik van biociden. De belangrijkste onderwerpen waren de Europese norm van CEPA voor plaagdiermanagement  en risicobeperkende maatregelen. Een verslag van de bijeenkomst kunt u hier downloaden.

27-11-2013 -

NVPB waarschuwt voor rattenoverlast in Vandaag de dag!

De NVPB heeft onlangs een meldpunt geopend voor rattenoverlast. Vandaag de Dag (Omroep WNL) besteedde hier aandacht aan in de uitzending op woensdag 27 november 2013. 

22-11-2013 -

Nederlandse wet in lijn gebracht met Biociden Verordening

De aanpassingen aan de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb) zijn onlangs gepubliceerd. Hiermee is de Wgb in lijn gebracht met de Biociden Verordening. 

12-11-2013 -

Persbericht: NVPB opent meldpunt rattenoverlast

De Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven vreest  dat de overlast van ratten de komende tijd zal toenemen als gevolg van de beperkte beschikbaarheid van bestrijdingsmiddelen. Een steeds strikter toelatingsbeleid beperkt het aantal rattenbestrijdingsmiddelen namelijk aanzienlijk.  Om goed te kunnen inventariseren of de overlast van ratten daadwerkelijk toeneemt, is deze week een landelijk meldpunt geopend: het Meldpunt Rattenoverlast. Zowel bedrijven en particulieren als professionele plaagdierbeheersers kunnen online anoniem aangeven dat zij overlast hebben en in welke regio. De melding is niet te herleiden tot specifieke bedrijven of particulieren. De NVPB wil zo harde cijfers verzamelen om duidelijk inzicht te kunnen verschaffen over de toename van rattenoverlast.

12-11-2013 -

NVPB lezing & netwerkborrel

De NVPB, de branchevereniging voor plaagdiermanagementbedrijven in Nederland, organiseert een lezing getiteld ‘Eisen aan biocidengebruik in Europa en Nederland’ met aansluitend een netwerkborrel op:

Datum:
donderdag 28 november 2013
Locatie:
Paxx, Nieuwe Kazernelaan 10 te Ede 
Tijdstip:
13.30 - 18.30 uur 

04-11-2013 -

Ontwikkeling IPM-protocol buitentoepassing rodenticiden

De buitentoepassing van rodenticiden staat onder druk. Zoals het er nu voor staat, zullen geen tweede generatie anticoagulantia meer worden toegelaten voor een buitentoepassing. De NVPB is in overleg met verschillende partijen, zoals het Ctgb, het Ministerie van IenM en LTO, over een oplossing. Deze oplossing wordt gevonden in een IPM-protocol voor de buitentoepassing van rodenticiden.

29-10-2013 -

Aanpassingen vakbekwaamheidseisen gepubliceerd

Per 1 januari 2014 zal de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Rgb) worden aangepast. De aanpassingen houden met name in dat de vakbekwaamheidseisen voor professionele plaagdierbestrijders worden aangescherpt en dat de vrijstelling voor het toepassen van biociden tegen knaagdieren door agrarische ondernemers komt te vervallen (per 1 juli 2015). De wijzigingen zijn ingegeven door de aanbevelingen van de initiatiefgroep plaagdierbeheersing, waarvan de NVPB deel heeft uitgemaakt. 

25-10-2013 -

Allemaal Beestjes - de Aziatische Tijgermug!

Naast de inheemse steekmuggen waar wij met name in de zomer last van hebben, komt in Nederland de Aziatische Tijgermug steeds meer voor. De NVPB is momenteel in gesprek met overheidspartijen over het stellen van uniforme kwaliteitseisen aan de plaagdiermanagementbedrijven, zodat de bestrijdingsacties op verantwoorde en effectieve wijze kunnen plaatsvinden. In de nieuwe editie van de Allemaal Beestjes kunt u algemene informatie teruglezen over de Aziatische Tijgermug.

13-03-2013 -

Filmpje 'Het werkt beter om samen plaagdieren te bestrijden'

Welke verantwoordelijkheden heeft u bij winkel overschrijdende overlast van plaagdieren?
In onderstaand filmpje licht Kyrsa de Bruine (ISS Pest Control) de praktische betekenis toe van het einddocument van de NVWA
'Het werkt beter om samen plaagdieren te bestrijden!'. Het document is samengesteld in samenwerking met de belanghebbende brancheorganisaties, zoals de NVPB. In het document worden de verantwoordelijkheden benoemd van alle betrokken partijen bij een plaagdierprobleem.


Nieuwsarchief