Nederlandse wet in lijn gebracht met Biociden Verordening

22-11-2013
De aanpassingen aan de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb) zijn onlangs gepubliceerd. Hiermee is de Wgb in lijn gebracht met de Biociden Verordening. Het betreft een aantal technische aanpassingen aan de wet, waarmee de bepalingen die strijdig waren met de Biociden verordening worden verwijderd of aangepast.

De Biociden Verordening was al sinds 1 september 2013 direct van toepassing is in alle lidstaten van de Europese Unie. De Wgb moest buiten toepassing worden gelaten waar sprake was van strijdigheid met de Biociden Verordening. 

Actuele tekst van de Wgb
Publicatie van wijzigingen in het Staatsblad 2013/459


Nieuwsarchief