Aanpassingen vakbekwaamheidseisen gepubliceerd

29-10-2013
De afgelopen periode is door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) gewerkt aan de aanpassing van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Rgb).  De wijzigingen zijn ingegeven door de aanbevelingen van de initiafgroep plaagdierbeheersing, waarvan de NVPB deel heeft uitgemaakt. De aanpassingen van de Rgb zijn inmiddels gepubliceerd.

De aanpassingen bestaan onder meer uit het aanscherpen van de opleidingseisen voor professionele plaagdierbestrijders. Ten opzichte van de huidige eisen is er meer aandacht voor het toepassen van de beginselen van Integrated Pest Management (IPM) en het tegengaan van resistentieontwikkeling. Ook zijn aparte eindtermen voor ‘starters’ opgenomen.

Voor agrarische ondernemers zal per 1 juli 2015 de vrijstelling vervallen voor het toepassen van biociden tegen knaagdieren. De agrarische ondernemer zal voortaan voor het bestijden van ratten en muizen zelf een vakbekwaamheidsbewijs of een speciale licentie moeten behalen. Een alternatief is het inschakelen van een professioneel plaagdiermanagement bedrijf.

De aangepassingen treden per 1 januari 2014 in werking.

Klik hier voor de aanpassingen van de regeling.
Klik hier voor de actuele tekst van de regeling.


Nieuwsarchief