Ontwikkeling IPM-protocol buitentoepassing rodenticiden

04-11-2013
De buitentoepassing van rodenticiden staat onder druk. Zoals het er nu voor staat, zullen geen tweede generatie anticoagulantia meer worden toegelaten voor een buitentoepassing. De NVPB is in overleg met verschillende partijen, zoals het Ctgb, het Ministerie van IenM en LTO, over een oplossing. Een projectgroep van de NVPB heeft inmiddels een eerste concept-document voor een IPM-protocol voor de buitentoepassing van rodenticiden ontwikkeld. Het concept is door partijen goed ontvangen en er wordt nu achter de schermen hard gewerkt aan het eind-concept. Mocht u tussentijds vragen hebben, twijfelt u dan niet om contact op te nemen met het secretariaat van de NVPB.


Nieuwsarchief