Persbericht: NVPB opent meldpunt rattenoverlast

12-11-2013
De Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven vreest  dat de overlast van ratten de komende tijd zal toenemen als gevolg van de beperkte beschikbaarheid van bestrijdingsmiddelen. Een steeds strikter toelatingsbeleid beperkt het aantal rattenbestrijdingsmiddelen namelijk aanzienlijk.  Om goed te kunnen inventariseren of de overlast van ratten daadwerkelijk toeneemt, is deze week een landelijk meldpunt geopend: het Meldpunt Rattenoverlast. Zowel bedrijven en particulieren als professionele plaagdierbeheersers kunnen online anoniem aangeven dat zij overlast hebben en in welke regio. De melding is niet te herleiden tot specifieke bedrijven of particulieren. De NVPB wil zo harde cijfers verzamelen om duidelijk inzicht te kunnen verschaffen over de toename van rattenoverlast.

Klik hier voor het volledige persbericht.


Nieuwsarchief