Praktijkmiddag Ctgb medewerkers

22-01-2014
De NVPB zal tijdens deze middag een korte toelichting geven op de werkzaamheden van onze brancheorganisatie, de wijze waarop NVPB-leden plaagdiermanagement in de praktijk brengen en er wordt een locatie bezocht waar momenteel sprake is van besmetting. Op verzoek van het Ctgb ligt de focus van het programma op Integrated Pest Management (IPM) en de problematiek rondom de (zwarte) rat. Zoals bekend werkt de NVPB momenteel aan IPM-protocol met het doel om de buitentoepassing voor de achterban te kunnen behouden. Momenteel wordt dit IPM-protocol inhoudelijk beoordeeld door het Ctgb. Tijdens de praktijk zal worden aangeven waarom het behoud van de buitentoepassing noodzakelijk is en wordt de inhoud van het IPM-protocol nader toegelicht. NVPB-leden kunnen via het secretariaat specifieke vragen stellen aan het Ctgb. Deze vragen zullen tijdens de praktijkmiddag worden gesteld en één-op-één worden teruggekoppeld. De praktijkmiddag zal ook onder de aandacht worden gebracht via Twitter. Wij verzoeken u vriendelijk om het bericht te retweeten!


Nieuwsarchief