Procedure voor aanmelding buitengebruik anticoagulantia

12-12-2014
Vandaag is een nieuw aanmeldformulier beschikbaar gesteld door de ILenT waarmee bedrijven zich kunnen aanmelden voor de overgangsregeling buitengebruik. Indien u zich nog niet heeft aangemeld of wanneer de melding niet aan u is bevestigd, dan kunt u van dit formulier gebruik maken. Mocht u al wel zijn aangemeld en dit is door ILenT aan u bevestigd, dan hoeft u zich niet opnieuw aan te melden.

Per 2017 is buitengebruik mogelijk voor gecertificeerde bedrijven

Medio 2014 heeft het Ctgb de toelating van anticoagulantia voor professioneel gebruik ingeperkt tot gebruik binnen gebouwen. Voor buitengebruik wordt een certificering ontwikkeld volgens de beginselen van Integrated Pest Management (IPM). Het is vanaf 1 januari 2017 alleen mogelijk om anticoagulantia buiten te gebruiken, indien uw bedrijf voor IPM-buitengebruik gecertificeerd is.

Overgangsregeling
De verwachting is dat bedrijven zich in de loop van 2016 kunnen certificeren. Om deze tijd te overbruggen heeft het Ctgb een overgangsregeling vastgesteld op grond waarvan het onder voorwaarden mogelijk is om anticoagulantia te blijven gebruiken buiten gebouwen voor de bestrijding van ratten. De overgangsregeling vervalt per 1 januari 2017. Vanaf dat moment is het dus alleen voor bedrijven die gecertificeerd zijn voor IPM-buitengebruik toegestaan om anticoagulantia buiten te gebruiken voor de bestrijding van ratten.

Aanmelden via het MIC van de ILenT
Wilt u gebruik maken van de overgangsregeling dan moet u zich hiervoor aanmelden bij het Meld en Informatie Centrum (MIC) van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Met de aanmelding verplicht uw bedrijf zich ertoe het certificeringstraject voor buitengebruik te starten, zodra dit beschikbaar is. Nadat u zich heeft aangemeld, is het medewerkers van uw bedrijf toegestaan om de daarvoor toegelaten anticoagulantia buiten gebouwen toe te passen voor de bestrijding van ratten overeenkomstig het IPM-principe. Dit geldt vanzelfsprekend uitsluitend voor de medewerkers die op grond van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in het bezit zijn van een geldig vakbekwaamheidsbewijs.

Hoe kan ik mijn bedrijf aanmelden?

Ga naar www.ilent.nl/contact/melden.
  • Kies daar voor rubriek ‘Risicovolle stoffen’ en voor soort ‘Buitengebruik anticoagulantia’.
  • Kies voor het doen van een nieuwe melding.
  • Vul uw e-mailadres in.
  • U krijgt na verzending een email met een link naar het meldformulier. Vul het formulier volledig in en sla het op.
  • Open het e-mailbericht dat u hebt ontvangen en klik op "Beantwoorden" en voeg het ingevulde formulier als bijlage toe en verzend het bericht.


Nieuwsarchief