2015

05-10-2015 -

Vaker smerige restaurants aangetroffen

Vorig jaar legde de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) 9.177 maatregelen op aan 13.619 bezochte horecabedrijven na overtredingen van de hygi├źne-eisen. Dat is vaker dan in 2013.

Zie http://nu.nl/binnenland/4134670/nvwa-treft-meer-smerige-restaurants-.html

31-07-2015 -

Themabijeenkomst Plaagdiermanagement

Donderdag 15 oktober 2015 organiseren de Koninklijke Vereniging voor Afval– en Reinigingsmanagement (NVRD), en de Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB) gezamenlijk een Themabijeenkomst over plaagdiermanagement.

16-07-2015 -

URL bestrijding insecten en zwammen in monumenten ligt ter inzage voor inspraak

Eigenaren van monumenten krijgen regelmatig te maken met houtaantasting door insecten en zwammen. Op welke wijzen kunnen zij dit laten bestrijden zonder de cultureel-historische waarde van het pand op het spel te zetten?
 

14-07-2015 -

Overheidsvoornemens preventie en bestrijding exotische muggen

In Nederland kunnen exotische muggensoorten voorkomen. Deze muggensoorten kunnen grote risico’s voor mensen met zich meebrengen. Minister Schippers (VWS) heeft in brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat het beleid in wetgeving zal worden verankerd. Het komen tot een centrale aanpak van de overlast staat daarbij centraal.

04-07-2015 -

Mansveld presenteert planmatige en samenhangende aanpak voor knaagdierbeheersing

Op 2 juli 2015 heeft staatssecretaris Mansveld (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) de Tweede Kamer geïnformeerd over een planmatige en samenhangende aanpak voor knaagdierbeheersing. In de brief met bijlage worden huidige ontwikkelingen en nieuwe beleidsvoornemens geschetst die van grote invloed zijn op de toekomst van plaagdierbeheersing in Nederland.

19-06-2015 -

Ctgb relatiedag 2015 - IPM plaagdierbeheersing en gewasbescherming

Donderdag 11 juni 2015 vond de jaarlijkse relatiedag van het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden plaats. De NVPB was uitgenodigd om een presentatie te geven over de betekenis van Integrated Pest Management (IPM) voor plaagdierbeheersing.  Ter vergelijking gaf  LTO Glaskracht een presentatie over de betekenis van IPM voor gewasbescherming. Uit beide presentaties bleken overeenkomsten en verschillen over de visie op en toepassing van IPM.

04-05-2015 -

Netwerkbijeenkomst over CEN standaard & CEPA certified alsmede update buitengebruik

De NVPB organiseert een netwerkbijeenkomst op woensdag 20 mei 2015 over de thema's: CEN standaard voor plaagdierbeheersing en CEPA certified en Update buitengebruik anticoagulantia.

28-04-2015 -

NVPB publiceert handboek beheersing rattenpopulaties om gebouwen

De NVPB heeft een handboek opgesteld voor het beheersen van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen. Dit handboek is recentelijk goedgekeurd door het Ctgb en de ILenT en is nu door de NVPB gepubliceerd.

08-04-2015 -

De steenmarter, wat te doen bij overlast?

De steenmarter is een beschermde diersoort. Door geluidsoverlast of stankoverlast kunnen mensen echter hinder ondervinden van de steenmarter. Hoe is de steenmarter te onderscheiden van andere diersoorten en welke mogelijkheden biedt de wet als er overlast is van de steenmarter?

13-03-2015 -

Conclusies netwerkbijeenkomst buitengebruik en doorvergiftiging

Op 5 maart jl. vond een NVPB netwerkbijeenkomst plaats over de ontwikkelingen rondom het buitengebruik van rodenticiden en het Alterra onderzoek naar doorvergiftiging. De belangrijkste zaken kunt u hier teruglezen.

19-02-2015 -

Netwerkbijeenkomst buitengebruik en doorvergiftiging

De NVPB organiseert een netwerkbijeenkomst op donderdag 5 maart 2015 over het thema: Buitengebruik Rodenticiden en Risico's van rodenticiden voor niet-doelsoorten en predatoren.


Nieuwsarchief