URL bestrijding insecten en zwammen in monumenten ligt ter inzage voor inspraak

16-07-2015
Eigenaren van monumenten krijgen regelmatig te maken met houtaantasting door insecten en zwammen. Op welke wijzen kunnen zij dit laten bestrijden zonder de cultureel-historische waarde van het pand op het spel te zetten? Stichting KPMB heeft in samenwerking met Stichting ERM en met leden van de Houtcommissie van de NVPB in antwoord hierop een norm ontwikkeld: de Uitvoeringsrichtlijn Bestrijding houtaantasting door insecten en zwammen in historische gebouwen (URL). Deze uitvoeringsrichtlijn is vrijgegeven van openbare inspraak tot 4 september 2015.
 
Om er voor te zorgen dat het bestrijden van insecten en zwammen in monumenten gebeurt op een manier die èn effectief is èn de cultuurhistorische waarden van het pand respecteert, is een uitvoeringsrichtlijn opgesteld die beide optieken combineert. In de URL zijn de uitgangspunten voor het maken van restauratiekeuzes, de zogenaamde restauratieladder,  en de principes van Integrated Pest Management in samenhang uitgewerkt. In het persbericht van de Stichting ERM vindt u meer informatie over de inhoud en de totstandkoming van de URL.
 
Openbare inspraak
De ERM ontwerp-Uitvoeringsrichtlijn Bestrijding houtaantasting door insecten en zwammen in historische gebouwen en de KPMB Module Toepassing Uitvoeringsrichtlijn (URL 5001) Bestrijding houtaantasting door insecten en zwammen in monumenten en historisch waardevolle panden zijn vrijgegeven voor openbare inspraak tot 4 september 2015. Dit betekent dat u voor die tijd commentaar of tekstwijzigingen kunt indienen:
 
Certificering
Plaagdiermanagementbedrijven die zich willen onderscheiden in het beheersen van insecten en zwammen in monumenten kunnen zich laten certificeren. Naar verwachting is dat mogelijk vanaf eind 2015. Zij dienen daarvoor te voldoen aan de eisen van zowel de URL als een speciale module van de kwaliteitsrichtlijn voor plaagdiermanagement.
Bedrijven die een certificaat behalen verkrijgen het recht om het logo ‘erkende restauratiekwaliteit monumentenzorg’ te voeren en het KPMB-logo. Meer informatie over mogelijkheden voor certificering vindt u op www.KPMB.nl   
 
Mocht u (specialistische) vragen willen stellen aan een van de NVPB-leden betrokken bij de ontwikkeling van de URL dan kunt u met het secretariaat van de NVPB contact opnemen.


Nieuwsarchief