2016

14-11-2016 -

Plaagdieren in een varkensbedrijf: een mogelijke bron van besmetting met Clostridium bacteriën

Tijdens de NVPB Netwerkbijeenkomst van 27 oktober jl. heeft mevrouw Sara Burt, Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht, een presentatie gehouden. Op verzoek van de NVPB heeft mevrouw Burt een artikel over een van haar onderzoeken geschreven. Hieronder leest u meer over het onderzoek en de resultaten.

04-11-2016 -

Drukbezochte NVPB Netwerkbijeenkomst 27 oktober 2016 met interessante sprekers

Zo'n 60 personen waren afgelopen donderdag 27 oktober afgereisd naar Breukelen om de NVPB Netwerkbijeenkomst bij te wonen. Onder leiding van dagvoorzitter Frank Swinkels, bestuurslid NVPB, kwam een drietal sprekers aan bod. Per presentatie volgt een kort verslag.

29-09-2016 -

Uitnodiging NVPB Netwerkbijeenkomst donderdag 27 oktober 2016

Op donderdag 27 oktober 2016 organiseert de NVPB een netwerkbijeenkomst in Hotel Van der Valk te Breukelen over de volgende thema's: 'Onderzoek naar plaagdieren: wat doet de Faculteit Diergeneeskunde'
(Sara Burt|Universiteit Utrecht), 'Plaagdieren in de horeca' (Ghislaine Mittendorff|NVWA) en 'Biociden en Plaagdiermanagement' (Diane Heemsbergen|Ministerie IenM).

03-08-2016 -

Rat duikt steeds vaker op in Haagse woning

Rat duikt steeds vaker op in Haagse woning.

Bron: website AD.nl d.d. 2 augustus 2016.

26-05-2016 -

Invulling overgangsperiode certificaat IPM rattenbeheersing

Na 1 januari 2017 mogen rodenticiden alleen buiten worden toegepast door bedrijven die gecertificeerd zijn en opgenomen staan in het register van de Stichting KPMB.
Voor bedrijven die om praktische redenen op 1 januari 2017 nog niet beschikken over het certificaat, geldt dat zij moeten aantonen dat zij:
-een overeenkomst hebben met de Stichting KPMB; en
-met een erkende certificerende instantie een afspraak hebben voor een audit die plaatsvindt vóór 1 juni 2017.


18-04-2016 -

Uitnodiging NVPB Netwerkbijeenkomst donderdag 19 mei 2016

Op donderdag 19 mei 2016 organiseert de NVPB een netwerkbijeenkomst over de thema's 'Onderzoek naar de beste methoden van toepassing van IPM in plaagdierbeheersing' door Nico van de Brink, Wageningen UR.
Femmie Smit (Dierenbescherming) zal een presentatie geven over 'Dierenwelzijn en schadebestrijding door dieren'.
Daarnaast is het Ministerie van EZ uitgenodigd om een presentatie te verzorgen over 'De nieuwe wet Natuurbescherming, welke diersoorten zijn beschermd en welke plaagdierbeheermiddelen zijn toegestaan'.

15-04-2016 -

Brede aanpak nodig voor bestrijding bloedluis

Bij de bestrijding van bloedluizen bij pluimvee moet rekening worden gehouden met het gedrag van het plaagdier (in de nacht actief), de stalinrichtingen, de wijze van doorbesmetting door de bedrijfsvoering en het gebruik van beschikbare middelen. Dus hier is Integrated Pest Management een must. Dit blijkt uit verschillende artikelen die de afgelopen tijd over dit onderwerp gepubliceerd zijn.

Bron: website Kennisnetwerk Biociden / nieuwsbrief 7 april 2016

Klik hier om het gehele artikel te lezen.

19-02-2016 -

Uitnodiging NVPB Netwerkbijeenkomst 14 maart 2016

De NVPB organiseert op maandag 14 maart a.s. vanaf 16.30 uur een netwerkbijeenkomst in Hotel Van der Valk te Breukelen. Thema's: 'Het belang van risicobeheersing van rodenticiden' (Ctgb), 'Voortgang modulair stelsel' (Stichting KPMB) en 'Terugblik 2015' door CEPA.


Nieuwsarchief