Drukbezochte NVPB Netwerkbijeenkomst 27 oktober 2016 met interessante sprekers

04-11-2016
Onderzoek naar plaagdieren: wat doet de Faculteit Diergeneeskunde Utrecht
De eerste spreker van de middag was Sara Burt, onderzoeker voor het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht. Na een korte uitleg over de faculteit, de staf en de studenten ging Sara dieper op een aantal onderzoeken in. Uit één van haar onderzoeken is gebleken dat mensen die een huisdier hebben minder snel ingrijpen bij dierplagen dan mensen die geen huisdier hebben. IRAS onderzoekt daarmee ook risico's die zich voordoen vanwege menselijk gedrag.
Bij één van haar huidige onderzoeken op muizen waarbij wordt gekeken naar antibiotica resistente bacteriën zou mevrouw Burt graag in contact komen met plaagdiermanagementbedrijven die dode muizen (zonder rodenticiden) voor dit onderzoek kunnen aanleveren t/m 2 december a.s.
Verder stipt zij de mogelijkheid aan dat plaagdiermanagementbedrijven zelf een onderzoeksvraag voorleggen. Als het onderzoek aan de eisen van de universiteit voldoet kan een student-stagiaire op uw bedrijf het stageonderzoek uitvoeren.
Mocht u interesse hebben in één van beide onderwerpen, dan kunt u contact opnemen met Sara Burt.

Plaagdieren in de horeca
De NVWA en de NVPB hebben sinds een aantal jaren regelmatig overleg. Er is daardoor een goede informatie uitwisseling tussen beide partijen ontstaan. Als Coördinerend Specialistisch Inspecteur is mevrouw Mittendorff verantwoordelijk voor de ontwikkelingen binnen het toezicht van verschillende sectoren, waaronder horeca bedrijven, retail, ambachtelijke bedrijven en voedselproducenten en zorginstellingen.

Social media en politiek hebben de afgelopen jaren veel meer invloed gekregen op het werk van de NVWA. Nieuw is dat er openbaar gerapporteerd wordt over hygiëne en plaagdieren o.a. in de horeca. Op de Horeca Inspectiekaart kunt u op dit moment zien welke lunchrooms in uw regio vrij zijn van plaagdieren. In de toekomst wordt de kaart verder gevuld.

Om het resultaat van inspecties te verbeteren wordt getest of met bepaalde maatregelen overtredingen sneller ophouden. Er is bijvoorbeeld een pilot gedaan met restaurants die herhaaldelijk hygiëneregels overtreden als gevolg van overlast van plaagdieren. Zij krijgen de keuze tussen een boete of het inschakelen van een professionele plaagdiermanager. Deze pilot leverde in sommige gevallen positief effect op, waardoor het hygiëneprobleem met professionele hulp is opgelost. Dit was onderdeel van een groter geheel. Of dit onderdeel in de toekomst zo wordt doorgezet, zal verder onderzocht worden.

Biociden en plaagdiermanagement
Diane Heemsbergen is sinds maart 2016 beleidsmewerker biociden bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Bij het Ctgb heeft zij expertise van biociden opgedaan.

Mevrouw Heemsbergen belichtte in haar presentatie een aantal ontwikkelingen in het beleid waar de plaagdiermanagement sector mee te maken krijgt de komende jaren. De milieu risico's die de inzet van rodenticiden met zich meebrengt zijn groot. Voor professionals en agrariërs wordt het buitengebruik van rodenticiden tegen ratten aan voorwaarden onderworpen. Vanaf 1 januari 2017 mag alleen met opleiding en certficering het buitengebruik worden toegepast.

Rodenticiden worden voor consumenten te gevaarlijk geacht. De verwachting voor de toekomst is dat het grootste deel van de rodenticiden toelatingen voor consumenten in Europa gaat verdwijenen (mogelijk vanaf 2018).

Ook de problemen rondom de bestrijding van de zwarte rat in Zuid-Nederland zijn in Den Haag bekend. De overheid staat open voor een gesprek over concentraat producten in uitzonderlijke gevallen en onder strenge voorwaarden.

Tenslotte
Tijdens deze middag is informatie gegeven over hetgeen er beleidsmatig en op het gebied van onderzoek in ontwikkeling is. Dit bood voldoende gespreksstof voor de netwerkborrel die aansluitend plaatsvond.
Heeft u een goed idee voor een spreker of een onderwerp dat u graag aan de orde zou willen laten komen? Neemt u dan contact op met de NVPB!


Nieuwsarchief