2018

Save the date: NVPB Algemene Ledenvergadering en Netwerkbijeenkomst donderdag 21 maart 2019

  De volgende netwerkbijkomst zal worden gehouden op donderdag 21 maart 2019 in het Van der Valk Hotel te Breukelen, aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering.
 
Houd uw agenda op 21 maart 2019 dus alvast vrij vanaf 14.00 uur.

02-11-2018 -

NVPB Netwerkbijeenkomst 22 november 2018

Op donderdag 22 november 2018 vindt de volgende NVPB netwerkbijeenkomst plaats. Het thema van deze middag is 'Ratten en Muizen'.

12-10-2018 -

KNB event ‘Integrated Pest Management bij knaagdierbeheersing’

Geïntegreerde plaagdierbeheersing (IPM) bij knaagdieren: wat gaat er goed en wat kan er beter? Op 6 november kunt u hierover mee praten tijdens een middagbijeenkomst van het Kennisnetwerk Biociden. 

06-07-2018 -

Aanpassing Wet natuurbescherming

In eerdere berichtgeving hebben wij u geïnformeerd over de aanpassing van de Wet natuurbescherming als gevolg waarvan ontheffing kan worden aangevraagd voor ‘verboden vangmiddelen’ voor het gebruik voor niet-beschermde diersoorten. Deze wetswijziging is inmiddels gepubliceerd als onderdeel van de “Verzamelwet EZK/LNV” en is op 1 juli 2018 in werking getreden. Wat houdt de wijziging in?


Nieuwsarchief