2018

12-10-2018 -

KNB event ‘Integrated Pest Management bij knaagdierbeheersing’

Geïntegreerde plaagdierbeheersing (IPM) bij knaagdieren: wat gaat er goed en wat kan er beter? Op 6 november kunt u hierover mee praten tijdens een middagbijeenkomst van het Kennisnetwerk Biociden. 

06-07-2018 -

Aanpassing Wet natuurbescherming

In eerdere berichtgeving hebben wij u geïnformeerd over de aanpassing van de Wet natuurbescherming als gevolg waarvan ontheffing kan worden aangevraagd voor ‘verboden vangmiddelen’ voor het gebruik voor niet-beschermde diersoorten. Deze wetswijziging is inmiddels gepubliceerd als onderdeel van de “Verzamelwet EZK/LNV” en is op 1 juli 2018 in werking getreden. Wat houdt de wijziging in?

29-05-2018 -

Uitnodiging NVPB Netwerkbijeenkomst 20 juni 2018

Op woensdag 20 juni a.s. staat de volgende NVPB netwerkbijeenkomst gepland. Om in te haken op de warme temperaturen en het aankomende zomerseizoen, is het thema van de bijeenkomst ‘Insecten’ en praten we u bij over o.a. wespen en mieren. Met onderstaande sprekers belooft het een interessante middag te worden!

23-02-2018 -

NVPB Netwerkbijeenkomst 15 maart 2018

Graag nodigen wij u uit voor een NVPB netwerkbijeenkomst over uitdagingen bij plaagdierbeheersing in De Markthal, die zal plaatsvinden op donderdag 15 maart 2018, vanaf 16.00 uur.Nieuwsarchief