Aanpassing Wet natuurbescherming

06-07-2018
Aanpassing Wet natuurbescherming
In eerdere berichtgeving hebben wij u ge├»nformeerd over de aanpassing van de Wet natuurbescherming als gevolg waarvan ontheffing kan worden aangevraagd voor ‘verboden vangmiddelen’ voor het gebruik voor niet-beschermde diersoorten. Deze wetswijziging is inmiddels gepubliceerd als onderdeel van de “Verzamelwet EZK/LNV” en is op 1 juli 2018 in werking getreden. Wat houdt de wijziging in?

Wat was de situatie?
In de Wet natuurbescherming staat beschreven welke middelen niet mogen worden gebruikt voor het vangen en doden van dieren. Klemmen, lijm en rodenators zijn voorbeelden van deze ‘verboden vangmiddelen’. Echter, onder bepaalde omstandigheden mogen verboden vangmiddelen, zoals klemmen voor bruine/zwarte ratten en huismuizen toch worden gebruikt. In andere gevallen moet ontheffing worden aangevraagd.
 
Door een wetstechnische fout in de Wet natuurbescherming kon voor verboden vangmiddelen alleen ontheffing worden aangevraagd voor het vangen en doden van beschermde diersoorten. Op grond van de wet was dit strikt genomen dus niet mogelijk voor het vangen en doden van niet-beschermde diersoorten, zoals bruine/zwarte ratten en huismuizen. Een aantal provincies wees ontheffingsaanvragen hierdoor inderdaad af; een zeer ongelukkige situatie die niet ten goede kwam aan het effectief beheersen van dierplagen. De NVPB is hierover in gesprek gegaan met het Ministerie van LNV en heeft gepleit voor aanpassing van de wet.
 
Wat is er aangepast?
De wet is nu dusdanig aangepast dat ook ontheffing kan worden aangevraagd voor het gebruik van verboden vangmiddelen voor het vangen en doden van niet-beschermde diersoorten. Daarnaast heeft de regering deze gelegenheid aangegrepen om de mogelijkheden te verruimen voor het gebruik van het geweer en jachtvogels. Het is daardoor vanaf heden mogelijk, indien uiteraard in het bezit van een geldige jacht- en valkeniersakte, om deze te gebruiken voor het bestrijden van zwarte/bruine ratten en huismuizen.

Wat betekent dit voor u?
De wijzigingen leiden tot een uitbreiding van de mogelijkheden voor een effectieve plaagdierbeheersing. Het feit dat voor provincies de mogelijkheid bestaat om de ontheffing te verlenen, betekent overigens niet dat een provincie de ontheffing ook altijd zal verlenen. Daar zal de provincie een inhoudelijk oordeel over vellen. We blijven ons onverminderd inzetten voor aanpassing van de Wet natuurbescherming waarbij onze prioriteit is dat de positie van een professioneel plaagdierbeheerser in de wet wordt erkend. Het is dan ook aan de aanvrager van de ontheffing om de noodzaak van het gebruik van het betreffende vangmiddel te onderbouwen en hierin de beginselen van IPM te betrekken.

We houden u hier vanzelfsprekend over op de hoogte. U kunt uiteraard ook contact opnemen met het secretariaat van de NVPB.


Nieuwsarchief