2019

13-12-2019 -

NVPB Nieuwjaarsbijeenkomst 16 januari 2020

Graag nodigen wij u uit voor de eerste NVPB Nieuwjaarsbijeenkomst die plaatsvindt op donderdag 16 januari 2020 in de Lichtfabriek in Gouda.

25-11-2019 -

NVPB-netwerkbijeenkomst d.d. 19 november 2019

Dinsdag 19 november vond de NVPB-netwerkbijeenkomst plaats. Onder grote belangstelling werden drie aansprekende presentaties gegeven.

18-10-2019 -

NVPB Netwerkbijeenkomst d.d. 19 november 2019

Op dinsdag 19 november 2019 vindt de volgende NVPB netwerkbijeenkomst plaats. Deze middag zullen drie interessante onderwerpen worden belicht.

06-06-2019 -

Rattenoverlast in Nederland: voorkom Parijse toestanden!

Op World Pest Day brengt de NVPB een persbericht over rattenoverlast in Nederland onder uw aandacht.

Parijs kampt met een heuse rattenplaag. Bewoners krijgen een boete als zij geen maatregelen nemen, zoals het plaatsen van vallen of het inzetten van gif. Ook in Nederland speelt deze problematiek en het beeld is dat de overlast toeneemt. Op World Pest Day vraagt de Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB) aandacht voor de belemmeringen voor een effectieve aanpak van dierplagen door professionele plaagdierbeheersers. “Met name op provinciaal niveau worden beperkingen ervaren voor een effectieve integrale aanpak van dierplagen”, aldus Jan Verschoor (secretaris NVPB). Daarnaast pleit de NVPB voor een brede erkenning van de beroepsopleiding voor professionele plaagdierbeheersers.
 Nieuwsarchief