2019

06-06-2019 -

Rattenoverlast in Nederland: voorkom Parijse toestanden!

Op World Pest Day brengt de NVPB een persbericht over rattenoverlast in Nederland onder uw aandacht.

Parijs kampt met een heuse rattenplaag. Bewoners krijgen een boete als zij geen maatregelen nemen, zoals het plaatsen van vallen of het inzetten van gif. Ook in Nederland speelt deze problematiek en het beeld is dat de overlast toeneemt. Op World Pest Day vraagt de Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB) aandacht voor de belemmeringen voor een effectieve aanpak van dierplagen door professionele plaagdierbeheersers. “Met name op provinciaal niveau worden beperkingen ervaren voor een effectieve integrale aanpak van dierplagen”, aldus Jan Verschoor (secretaris NVPB). Daarnaast pleit de NVPB voor een brede erkenning van de beroepsopleiding voor professionele plaagdierbeheersers.
 

15-05-2019 -

Uitnodiging bijeenkomst 'Plaagdieren: een wereld in beweging'

Donderdag 6 juni is het World Pest Day. Op die dag organiseren NVPB, KAD, PLA..N en PCN gezamelijk de bijeenkomst met als thema "Plaagdieren: een wereld in beweging".

08-02-2019 -

NVPB Netwerkbijeenkomst 26 februari 2019

Op dinsdag 26 februari 2019 vindt de volgende NVPB netwerkbijeenkomst plaats. Tijdens de netwerkbijeenkomst zullen we ingaan op de relatie tussen publieke gezondheid en plaagdieren.


Nieuwsarchief