Zwarte Rat

ALLEMAAL BEESTJES: ZWARTE RAT!
 
Particulieren, bedrijven en agrarische ondernemers hebben regelmatig overlast van de zwarte rat. Dit plaagdier kan grote schade veroorzaken. In deze editie van de Allemaal Beestjes leest u wat u zelf kunt doen om overlast te voorkomen en wanneer een professioneel plaagdiermanagementbedrijf moet worden ingeschakeld.
 
Wat is de oorsprong van de zwarte rat?
Oorspronkelijk is de zwarte rat niet inheems. Deze soort komt uit Zuidwest-India en spreidde zich met de handelsroutes in de Romeinse tijd uit naar het Midden-Oosten. In de achtste eeuw bereikte hij Europa, om zich daarna, samen met de Europese ontdekkingsreizigers en kolonisten, verder over de wereld te verspreiden.
 
Waar komt de zwarte rat voor?
Ondanks de intensieve plaagdierbeheersing in ons land, vormen zwarte ratten in Nederland een steeds groter wordend probleem. De zwarte rat verovert steeds meer terrein.
 
Momenteel komt de zwarte rat veelvuldig voor in:
•             Noord Brabant;
•             Noord Limburg;
•             Zeeuws Vlaanderen;
•             In de havengebieden en diverse grote steden.
 
Plaagdiermanagementbedrijven krijgen momenteel steeds vaker de vraag overlast van deze rat te verhelpen in de omgeving van woonhuizen. De rat is een echte cultuurvolger. In een omgeving met een voedselaanbod en nestelgelegenheid zal men de zwarte rat al snel kunnen aantreffen. Vanwege o.a. de perfecte klimcapaciteiten van de zwarte rat verschaft dit slimme dier zich al snel toegang tot woningen en bedrijven.
 
Wat is de overlast?
Vroeger werden grote pestepidemieën verspreid door de zwarte rat. De pestbacil werd door de rattenvlo op het lichaam van zijn slachtoffer overgebracht en het slachtoffer werd zodoende besmet.
 
Zwarte ratten brengen vandaag de dag nog steeds ziekten over, zoals pest, trichinose en het hantavirus. Daarnaast bevuilen ratten voedsel(voorraden) met uitwerpselen en urine. De materiële schade bij particulieren, bedrijven en in de agrarische sector kan enorm oplopen. Ook kunnen ratten knaagschade veroorzaken aan onder meer: houten vloeren en wanden, leidingen, kabels, verpakkingsmaterialen en isolatiematerialen.
 
Hoe herken ik  de zwarte rat?
Deze rat heeft een vrij spitse snuit en een lange staart van 17-25 cm. Deze is langer dan het lichaam 14-23 cm. De rug is blauwgrijs tot zwart. Aan de onderzijde heeft de zwarte rat een grijze, zilverachtige vacht.
 
Daarnaast zijn de grote kraalachtige ogen en de grote oren typische kenmerken van de zwarte rat. Hij is een uitstekende klimmer en heeft een voorkeur voor droge plaatsen, vaak hoog in gebouwen. Hij nestelt graag onder het dak. De zwarte rat is voornamelijk 's nachts actief en is een alleseter met een voorkeur voor granen, zaden en vruchten.
 
Ratten leven in koloniën, het zijn groepsdieren, ze slapen samen, poetsen elkaar en (her)bepalen de sociale rangorde. De groep heeft een duidelijke hiërarchische structuur met een leider, het Alfa mannetje.
 
Hoe kan ik overlast voorkomen?
U kunt zelf een aantal maatregelen nemen ter voorkomen van overlast. Een deskundig plaagdiermanagementbedrijf kan u hierover nader informeren afhankelijk van de specifieke situatie.
 
Wering en hygiëne zijn sleutelwoorden en essentieel in het voorkomen van overlast van zwarte rat.
 
U kunt zelf de volgende maatregelen nemen:
•             Dicht openingen in het gebouw;
•             Voorkom begroeiing tegen de buitenmuren;
•             Zorg dat voedsel(voorraden) goed zijn afgesloten;
•             Voorkom nestelmogelijkheden bij de opslag van openhaardhout;
•             Maak vogelverblijven ratdicht;
•             Afgevallen fruit moet worden opgeruimd;
•             Voer vogels alleen in de winter;
•             Sluit het voer voor uw huisdieren goed af.
 
Hoe kan ik een plaag verhelpen?
Allereerst zult u de preventieve maatregelen moeten nemen om toename van de overlast te voorkomen. Om de overlast te verhelpen kunt u een deskundig plaagdiermanagementbedrijf inschakelen, dat in de eerste plaats de rat zal proberen te vangen door de inzet van klemmen. In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om een bestrijdingsmiddel in te zetten. Professionele plaagdierbeheersers zijn hiertoe opgeleid en aan hen is het onder bepaalde voorwaarden voorbehouden om rodenticiden in te zetten tegen de zwarte rat. Een belangrijke overweging hierbij is dat resistentie onder de zwarte rat moet worden voorkomen.
 
Hoe vind ik een deskundig plaagdiermanagementbedrijf?
Alle leden van de NVPB zijn deskundig op het gebied van plaagdiermanagement. U kunt de leden herkennen aan het NVPB logo. Daarnaast kunt u op de website van de NVPB per provincie zien welk bedrijf uw probleem kan oplossen.
 
Over de NVPB
De Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB) kent haar oorsprong meer dan 40 jaar geleden en staat garant voor goede service, hoogwaardige kwaliteit en, waar mogelijk, het gebruik van producten die het milieu zo min mogelijk belasten.
 
Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met de NVPB.