Massale meikevervlucht

03-06-2013 - Massale meikevervlucht

Terwijl er jarenlang geen meikever te bekennen was, treedt de soort tegenwoordig zelfs als plaaginsect op. De populatie heeft zich vanaf de jaren negentig enorm opgebouwd. De vraag is of het net als in 1910 en 1960 ook weer ineens afgelopen zal zijn met deze grote aantallen meikevers, en of we hiervoor een oorzaak kunnen vinden. Klik hier voor het lezen van het gehele artikel.

Bron: Natuurbericht.nl d.d. 3 juni 2013.