Meer dan 200.000 insecten in 68 koeienvlaaien

22-10-2012 - Meer dan 200.000 insecten in 68 koeienvlaaien
Natuurpunt Studie voerde recent een onderzoek uit naar de coprofiele of mestbewonende fauna in koeienvlaaien. Daaruit bleek dat enorme aantallen ongewervelden tot ontwikkeling komen in mest. Deze vormen op hun beurt een belangrijke voedselbron voor vogels en vleermuizen. En bovendien ontdekten de onderzoekers een nieuwe keversoort voor België!
Klik hier voor het lezen van het gehele bericht.

Bron: website Natuurbericht.nl d.d. 22 oktober 2012 en overgenomen van de website Natuurpunt.be d.d. 19 oktober 2012.