Middagdutje voor veldmuizen

03-12-2015 - Middagdutje voor Veldmuizen
Werkgroep Grauwe Kiekendief heeft de afgelopen jaren veldmuizen gevangen in faunaranden en uitgerust met chips. Een veldexperiment met automatische registratie van chips laat zien dat de methode erg geschikt is om foerageertijden van individuele veldmuizen te ontwaren.

Klik hier om het gehele artikel te lezen.

Bron: naturetoday.com d.d. 3 december 2015