Grote duivenpopulaties een bedreiging voor de volksgezondheid.

Grote duivenpopulaties een bedreiging voor de volksgezondheid.

PERSBERICHT - Aanpak duivenoverlast Roteb 11-05-09

Grote duivenpopulaties zoals in het centrum van Rotterdam vormen een bedreiging voor de volksgezondheid. Daarom moet actie worden ondernomen om zieke dieren te ruimen en de aantallen tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Om te voorkomen dat de populatie zich daarna opnieuw uitbreidt, moet extra aandacht worden besteed aan het vervolgtraject, zo stelt de NVPB (Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven). In een faunabeheersprogramma moeten maatregelen worden opgenomen als plaatsing van duiventillen, vogelwerende maatregelen en het manipuleren van eieren. Op die manier kan de duivenpopulatie en daarmee ook de overlast beter in de hand worden gehouden.

De NVPB reageert hiermee op de plannen van de Rotterdamse Roteb om de populatie verwilderde stadsduiven in het stadscentrum terug te dringen. Roteb heeft hiertoe opdracht gekregen van de Stadsmarinier van de gemeente Rotterdam. "De aanwezigheid van duiven brengt reële gezondheidsrisico's met zich mee", aldus NVPB-voorzitter Rein Jonker. "Die risico's rechtvaardigen de beheersing van de duivenpopulatie, met name in grote(re) steden. Maar beheersing houdt niet op bij het ruimen van de zieke dieren alleen. Het gaat erom een blijvend effect te sorteren. Dat betekent dat vogelwering op de juiste manier en vooral op de juiste plaatsen moet worden toegepast. Daarnaast blijkt een combinatie van duiventillen en manipulatie van eieren ook effectief. Een ultieme mogelijkheid zou zijn om het voeren van deze beesten te verbieden."

Samenwerken

De NVPB erkent de gevoeligheid omtrent de aanpak van duivenoverlast. "Goede voorlichting aan het publiek over gevaren, schade en ongemak is van groot belang. Het beeld dat veel mensen van duiven hebben, strookt helaas niet altijd met de werkelijkheid", vervolgt Jonker. De branchevereniging voert met enige regelmaat gesprekken met dierenbelangenorganisaties en benadrukt het belang van samenwerking. "Alle betrokken partijen, ook de dierenbelangenorganisaties, onderschrijven de risico's van zieke duiven", aldus Jonker. "De kans dat ziektes als paratyfus en papegaaienziekte worden overgebracht op de mens, moet tot een minimum worden teruggebracht. Met een combinatie van maatregelen lukt dat. Streven naar een straatbeeld waarin de duif geheel ontbreekt, is niet reëel. Samenwerken om de aantallen in de hand te houden, is dat wat ons betreft wel. Het gaat erom de balans te vinden."