Persberichten 2013

Meldpunt Rattenoverlast geopend
12 november 2013 - De Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven vreest dat de overlast van ratten de komende tijd zal toenemen als gevolg van de beperkte beschikbaarheid van bestrijdingsmiddelen. Een steeds strikter toelatingsbeleid beperkt het aantal rattenbestrijdingsmiddelen namelijk aanzienlijk. Om goed te kunnen inventariseren of de overlast van ratten daadwerkelijk toeneemt, is deze week een landelijk meldpunt geopend: het Meldpunt Rattenoverlast. Zowel bedrijven en particulieren als professionele plaagdierbeheersers kunnen online anoniem aangeven dat zij overlast hebben en in welke regio. De melding is niet te herleiden tot specifieke bedrijven of particulieren. De NVPB wil zo harde cijfers verzamelen om duidelijk inzicht te kunnen verschaffen over de toename van rattenoverlast.
Allemaal Beestjes - Aziatische tijgermug
25 oktober 2013 - Naast de inheemse steekmuggen waar wij met name in de zomer last van hebben, komt in Nederland de Aziatische Tijgermug steeds meer voor. De NVPB is momenteel in gesprek met overheidspartijen over het stellen van uniforme kwaliteitseisen aan de plaagdiermanagementbedrijven, zodat de bestrijdingsacties op verantwoorde en effectieve wijze kunnen plaatsvinden. In deze editie van de Allemaal Beestjes kunt u algemene informatie teruglezen over de Aziatische Tijgermug.
Allemaal Beestjes - Vliegen
2 JULI 2013 - Het wordt warmer, we gaan buiten zitten en de overlast van vliegen neemt weer toe. Wat doen we er aan? We moeten dan wel weten om welke vlieg het gaat! In deze editie van de Allemaal Beestjes leest u wat u zelf kunt doen om overlast te voorkomen en wanneer een professioneel plaagdiermanagementbedrijf moet worden ingeschakeld.
Allemaal Beestjes: de Zwarte Rat!
19 APRIL 2013 - Particulieren, bedrijven en agrarische ondernemers hebben regelmatig overlast van de zwarte rat. Dit plaagdier kan grote schade veroorzaken. In deze editie van de Allemaal Beestjes leest u wat u zelf kunt doen om overlast te voorkomen en wanneer een professioneel plaagdiermanagementbedrijf moet worden ingeschakeld.
Allemaal Beestjes: eikenprocessierups!
4 JANUARI 2013 - Het beheersen van een plaag van de eikenprocessierups vergt een deskundige aanpak. Onlangs heeft onderzoek van Universiteit Wageningen uitgewezen dat overlast op natuurlijke wijze zou kunnen worden voorkomen of verholpen. Alvorens deze methode in de praktijk zal kunnen worden toegepast is nader onderzoek vereist. Vooralsnog blijft de huidige deskundige aanpak dus ongewijzigd. In deze Allemaal Beestjes kunt u meer lezen over de eikenprocessierups, hoe de overlast kan worden voorkomen en hoe een plaag kan worden verholpen.