Meldpunt Rattenoverlast geopend

Meldpunt Rattenoverlast geopend


De Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven vreest  dat de overlast van ratten de komende tijd zal toenemen als gevolg van de beperkte beschikbaarheid van bestrijdingsmiddelen. Een steeds strikter toelatingsbeleid beperkt het aantal rattenbestrijdingsmiddelen namelijk aanzienlijk.  Om goed te kunnen inventariseren of de overlast van ratten daadwerkelijk toeneemt, is deze week een landelijk meldpunt geopend: het Meldpunt Rattenoverlast. Zowel bedrijven en particulieren als professionele plaagdierbeheersers kunnen online anoniem aangeven dat zij overlast hebben en in welke regio. De melding is niet te herleiden tot specifieke bedrijven of particulieren. De NVPB wil zo harde cijfers verzamelen om duidelijk inzicht te kunnen verschaffen over de toename van rattenoverlast.

Met name de mogelijkheden om overlast van de zwarte rat binnen de perken te houden, worden door strenger beleid bemoeilijkt, legt Joan Schouten van de NVPB uit. “De zwarte rat is een heel kieskeurig beest. Als hij eenmaal gewend is bepaald voer dat voorhanden is, te eten, kun je hem daarna niet meer verleiden met een bestrijdings­middel. Daarom werd het concentraat voorheen altijd door zijn dagelijkse voer gemengd.” Dat concentraat is onlangs verboden. “Met name bij boerderijen bestaat daardoor nu het risico dat de populatie zware ratten niet meer kan worden beheerst,” zegt Schouten. “Met het niet meer beheersbaar houden van de overlast bij probleembedrijven lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat woonwijken worden bereikt.”

Geen cijfers beschikbaar
Om inzicht te krijgen in de overlast van ratten en andere plaagdieren bestaan in Nederland diverse regionale meldpunten. Helaas worden de gegevens van al deze meldpunten nergens centraal bijgehouden noch openbaar gemaakt. Met het Meldpunt Rattenoverlast wil de NVPB zoveel mogelijk cijfers verzamelen om die, na samenvoeging, openbaar te maken, zodat de tendens voor iedereen inzichtelijk is. Schouten: “Onze leden zetten alleen bestrijdingsmiddelen in wanneer dit echt nood­zakelijk is en er geen alternatieven zijn. De verwachting is nu dat bij toenemende overlast niet kan worden volstaan met alternatieve methoden maar een laatste redmiddel dan echt beschikbaar moet zijn.” De meldingen zijn anoniem en kunnen niet worden herleid tot het adres waar sprake is van overlast.

Schade
Hoewel ratten in Nederland nog maar zelden een ziekte over brengen, blijven ze zeker schadelijk. “Ze laten natuurlijk overal uitwerpselen achter. En wat vaak vergeten wordt: veel schuurbranden worden veroorzaakt door ratten; ze hebben namelijk sterk de neiging aan bekabeling te knagen, waardoor kortsluiting ontstaat,” aldus Schouten.
De NVPB zal de cijfers van het Meldpunt Rattenoverlast regelmatig inventariseren en jaarlijks kengetallen publiceren.

Klik hier om naar het meldpunt te gaan.
Klik hier voor het volledige persbericht.