Coronacrisis: update II

  28-03-2020
  Belang van plaagdierbeheersing
  Plaagdierbeheersing is van belang om de volks- en diergezondheid te beschermen of andere schade te voorkomen. De reguliere werkzaamheden kunnen momenteel in goed overleg tussen opdrachtgever en plaagdiermanagementbedrijf gewoon plaatsvinden. Ondanks praktische belemmeringen en de economische gevolgen van de overheidsmaatregelen roept de NVPB op om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor de continuering van plaagdierbeheersing. Ondanks praktische belemmeringen en de economische gevolgen van de overheidsmaatregelen roept de NVPB op om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor de continuering van plaagdierbeheersing.
   
  Noodzakelijke ondersteunende functie
  Bij een mogelijke aanscherping van de overheidsmaatregelen is het belangrijk dat plaagdierbeheersing door kan gaan in de gevallen dat sprake is van een noodzakelijke en onmisbare functie ten behoeve van een aantal cruciale beroepsgroepen en vitale processen. Dit geldt met name waar het gaat om waarborging van goede hygiëne in de zorg (zoals in ziekenhuizen, verzorgingshuizen, productielocaties voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen) en om bescherming van de voedselveiligheid. Van geval tot geval moet worden beoordeeld of plaagdierbeheersing noodzakelijk is.
   
  Kinder(nood)opvang
  Omdat plaagdierbeheersing een noodzakelijke en onmisbare functie kan vervullen, kunnen personen die betrokken zijn bij de uitvoering van plaagdierbeheersing aanspraak maken op nood(kinder)opvang. Wel wordt van iedereen verwacht om zoveel mogelijk zelf in de kinderopvang te voorzien. Er kan alleen in overleg met de kinderopvanglocatie een beroep worden gedaan op de noodopvang en mits geen andere oplossing kan worden gevonden.
   
  Oversteken grens
  De grens tussen Nederland en Duitsland is vooralsnog gewoon open. Sinds woensdag 18 maart jl. is de grens tussen Nederland en België gesloten voor niet-essentiële reizen. Het goederen- en dienstenverkeer mag nog wel de grens over maar wordt gecontroleerd en moet beschikken over een werkgeversverklaring. Voor personen werkzaam in cruciale beroepen of vitale processen is het belangrijk dat zij snel de grens over kunnen. Zij kunnen daarom van een vignet gebruik maken. Volgens de Belgische brancheorganisatie (BePMA) vallen plaagdierbeheersers in België hieronder. Voor meer informatie hierover kunt ook kijken op de BePMA-website.
   
  Verplicht thuis bij (koorts)klachten ander gezinslid
  Sinds deze week geldt dat personen verplicht thuis moeten blijven, indien een ander gezinslid of huisgenoot klachten heeft die erger worden (met koorts en/of benauwdheid). Het uitgangspunt is dat het gehele gezin thuisblijft totdat tenminste 24 uur zijn verstreken nadat het gehele gezin klachtenvrij is. Hiervan kan slechts worden afgeweken, wanneer de persoon zelf geen klachten vertoont en zelf werkzaam is in cruciale beroepsgroepen of vitale processen. Omdat personen werkzaam in plaagdierbeheersing een ondersteunende functie vervullen dienen zij in beginsel thuis te blijven indien een gezinslid of huisgenoot klachten heeft. Mocht dit ertoe leiden dat de uitvoering van noodzakelijke ondersteuning van cruciale beroepsgroepen en vitale processen niet kan plaatsvinden, dan is het van belang eerst contact op te nemen met de huisarts voor advies.