Gedragscode

Gedragscode 

Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB)

De gedragscode is ter goedkeuring voorgelegd aan de ALV en op 31 oktober 2023 geaccordeerd.

De statutaire doelstelling van de NVPB is het optreden als representatieve organisatie van bedrijven die op de Nederlandse markt diensten en/of producten leveren op het gebied van de wering en bestrijding van ongewenste en schadelijke organismen. De NVPB behartigt in dit kader de gemeenschappelijke belangen van de bij haar aangesloten leden/ondernemingen met inachtneming van het belang van deskundige wering, preventie en bestrijding van ongewenste en schadelijke organismen.

In verband hiermee is tussen de leden van de NVPB onderstaande gedragscode overeengekomen waarmee wordt vastgesteld dat ondernemingen die lid zijn van de NVPB zich houden aan bepaalde minimumkwaliteitseisen en eerlijke mededinging zodat de statutaire doelstelling van de NVPB gerealiseerd kan worden. In de gedragscode zijn regels vastgesteld betreffende:

  • De kwaliteit van dienstverlening
  • Collegialiteit van handelen
  • Klachtenprocedures

Lees hier voor de volledig gedragscode: NVPB-Gedragscode-2023