Houtbescherming

Wat is houtbescherming?

Hout en houtproducten kennen vele verschillende toepassingen in zowel de woningbouw als monumenten, tuinhuisjes, oplagsschuren/loodsen etc. Iedere houtsoort heeft andere eigenschappen en daarmee andere voor- en nadelen. Het weer, maar ook ongedierte en schimmels kunnen grote invloed hebben op de duurzaamheid van hout. Om de levensduur van hout te verlengen, is houtbescherming onontbeerlijk. Om houtaantasting te voorkomen is bescherming tegen vocht, ter voorkoming van schimmels, en bescherming tegen houtaantastende insecten van groot belang.
 

Wat doen de NVPB-leden?

NVPB-leden die actief zijn op het gebied van houtbescherming, houden zich bezig met het inspecteren, rapporteren en adviseren en indien nodig de bestrijding van houtaantastende insecten en zwam en daarnaast veelal ook met houtherstel en vochtverdrijving. Bij de bestrijding van houtinsecten gaat het om insecten als; gewone houtwormkever, huisboktor, bonte knaagkever en spinthoutkever. Bij de sanering van zwam, worden met name kelderzwam, huiszwam, poriënzwam en plaatjeszwam bestreden. Ook voor oppervlakteschimmels die voorkomen in woningen kunt u terecht bij de NVPB-leden voor een advies voor de bestrijding ervan en hoe een klimaat verkregen kan worden waarbij schimmels niet kunnen ontwikkelen.

NVPB leden zorgen door het geven van goede adviezen dat het mogelijk is met minder bestrijdingsmiddelen een beter resultaat te krijgen. Dit resulteert in een gezonder leefklimaat en een beter milieu. Zoals u in bovenstaande kunt lezen staat duurzaamheid hoog in het vaandel bij onze NVPB leden.
 

Om te voorkomen dat in monumenten onnodige bestrijdingen en destructieve werkzaamheden worden uitgevoerd, is er een richtlijn voor het werken in monumenten opgesteld.

Dit is de URL 5001 bestrijden van houtaantastende insecten en schimmels.
 

Wat doet de NVPB?

De NVPB heeft een actieve Hout Commissie. Deze commissie zorgt voor uitwisseling van relevante ontwikkelingen op het gebied van houtconservering en –verduurzaming. De commissie onderhoudt daarnaast contacten met KPMB en stichting ERM over certificering op het gebied van houtconservering en -verduurzaming. Ook is de Hout Commissie het aanspreekpunt voor NVPB-leden voor inhoudelijke vragen. Samengevat houdt de commissie zich bezig met het volgende:

1. Certificering IPM Houtbescherming

2. Opleiding en examinering voor houtbescherming

3. Toekomstige (verwachte) ontwikkelingen in actuele middelenpakket

4. Ontwikkeling van nieuwe technieken en methoden op het gebied van houtbescherming

Houtbescherming