Houtbescherming

Wat is houtbescherming?

Hout en houtproducten kennen vele verschillende toepassingen in zowel de woningbouw als monumenten, tuinhuisjes, oplagsschuren/loodsen etc. Iedere houtsoort heeft andere eigenschappen en daarmee andere voor- en nadelen. Het weer, maar ook ongedierte en schimmels kunnen grote invloed hebben op de duurzaamheid van hout. Om de levensduur van hout te verlengen, is houtbescherming onontbeerlijk. Om houtaantasting te voorkomen is bescherming tegen vocht, ter voorkoming van schimmels, en bescherming tegen houtaantastende insecten van groot belang.
 

Wat doen de NVPB-leden?

NVPB-leden die actief zijn op het gebied van houtbescherming, houden zich bezig met het inspecteren, rapporteren en adviseren en indien nodig de bestrijding van houtaantastende insecten en zwam en daarnaast veelal ook met houtherstel en vochtverdrijving. Bij de bestrijding van houtinsecten gaat het om insecten als; gewone houtwormkever, huisboktor, bonte knaagkever en spinthoutkever. Bij de sanering van zwam, worden met name kelderzwam, huiszwam, poriĆ«nzwam en plaatjeszwam bestreden. Ook voor oppervlakteschimmels die voorkomen in woningen kunt u terecht bij de NVPB-leden voor een advies voor de bestrijding ervan en hoe een klimaat verkregen kan worden waarbij schimmels niet kunnen ontwikkelen.

NVPB leden zorgen door het geven van goede adviezen dat het mogelijk is om met minder bestrijdingsmiddelen een beter resultaat te krijgen. Dit resulteert in een gezonder leefklimaat en een beter milieu. Zoals u hierboven kunt lezen staat duurzaamheid hoog in het vaandel bij de NVPB leden.
 

Certificaat IPM Houtbescherming

Bedrijven die zich hebben gespecialiseerd of willen specialiseren in bestrijding van hout
aantastingen in monumentale panden en Cultureel erfgoed kunnen zich laten certificeren.

Opdrachtgevers en monumentenzorg hechten veel waarde aan deskundigheid van de bedrijven die werkzaam zijn in deze kwetsbare panden. Het is zeer belangrijk dat in monumentale panden vakkundig wordt omgegaan met het bestrijden van insecten en zwammen. Onnodige bestrijdingen, maar ook werkzaamheden die schade kunnen toerichten moeten te allen tijde worden voorkomen. Om vakkundigheid te waarborgen is op basis van het keurmerk Plaagdier Management Bedrijven (KPMB) in combinatie met de uitvoeringsrichtlijn 5001 Houtaantasting van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit  Monumentenzorg (ERM) een module en certificaat IPM Houtbescherming gemaakt.
IPM-Houtbescherming.JPG

Wanneer u in bezit bent van het certificaat kunt u aantoonbaar maken aan opdrachtgevers dat u volgens de richtlijnen werkt en zich daarmee mogelijk onderscheiden in de markt. Om te weten welke bedrijven zijn gecertificeerd voor IPM Houtbescherming kunt u het register raadplegen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de stichting KPMB. Zij kunnen u verder inlichten over de eisen die worden gesteld en andere benodigdheden voor de certificering.