Rattenmonitor

In september 2019 heeft het RIVM de Rattenmonitor gelanceerd. Een webapp die is ontworpen om het voor de professionele plaagdierbeheerser makkelijker te maken om meldingen van rattenoverlast door te geven. De Rattenmonitor is ontwikkeld in samenwerking met verschillende partners, waaronder de NVPB, PLA..N., KAD, Wageningen UR en Universiteit Utrecht. De webapp is gemaakt in opdracht van de ministeries Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Op de webapp - via de computer, tablet of mobiel - kunnen plaagdierbeheersers ratten melden. Deze meldingen worden via de applicatie op een kaart weergegeven. Deze gegevens kunnen op termijn meer inzicht geven in de ontwikkelingen van rattenpopulaties in Nederland. De Rattenmonitor is bedoeld voor professionele plaagdierbeheersers, zowel van bedrijven als van gemeenten. In de nabije toekomst zullen ook burgers een versimpelde versie van de Rattenmonitor kunnen gebruiken om meldingen te doen. 
NVPB-Rattenmonitor-(1).png
Een goed landelijk overzicht van de rattenoverlast kan alleen worden verkregen als het merendeel van de plaagdierbeheersers deelneemt. De NVPB onderschrijft het maatschappelijke en gezamenlijke belang van deelname aan de Rattenmonitor om samen meer grip te krijgen op rattenoverlast en het voorkomen hiervan. 

Er zijn tot op heden ongeveer 125 plaagdierbeheersers, van zowel bedrijven als gemeenten, die zich hebben geregistreerd voor de webapp. Registreert u zich ook?
De gratis app is te gebruiken via de website van de RIVM, klik hier.

Screenshot_20191219hoofdmenu-Rattenmonitor.jpg