Privacy beleid

23 mei 2018
 
Verwerking e-mailadressen t.b.v. NVPB nieuwsbrief
Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief van de NVPB, vragen wij om een e-mailadres in te vullen en om toestemming voor de verwerking van uw e-mailadres. Op deze wijze kunnen wij u op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen in de sector en u uitnodigen voor bijeenkomst die door of in samenwerking met de NVPB worden georganiseerd.
 
Wanneer u bezwaren heeft tegen de verwerking van uw e-mailadres voor dit doeleinde en toch op de hoogte wilt worden gehouden, dan kunt u er ook voor kiezen om u aan te melden voor de RSS-feed.
 
Verwerking persoonsgegevens van NVPB-leden
De bedrijven die zich aansluiten bij de NVPB wordt gevraagd om een aantal persoonsgegevens van contactpersonen aan ons door te geven, zoals namen, e-mailadressen en telefoonnummers. In het geval van zelfstandige ondernemers (zzp’ers) kunnen bepaalde bedrijfsgegevens bovendien ook als persoonsgegeven worden aangemerkt.
 
Deze contactgegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen aangaande het NVPB lidmaatschap. De bedrijfsgegevens worden tevens vermeld op de website van de NVPB.  
 
Voor dit doeleinde verwerkt de NVPB de volgende categorie├źn gegevens:
 • Naam, adres, woonplaats
 • Contactgegevens (telefoon, e-mail)
 • Bedrijfsgegevens
 • Vakbekwaamheidsbewijzen
 
Omgaan met uw gegevens
Alle persoonsgegevens worden door de NVPB bewaard en verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige geldende privacywetgeving. Dit houdt het volgende in:
 • De gegevens zijn alleen toegankelijk voor personen die daartoe in de uitoefening van hun functie bevoegd zijn, en worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang
 • De gegevens worden nooit gedeeld met derde partijen anders dan in deze verklaring genoemd, tenzij dit wettelijk verplicht is
 • De gegevens worden nooit ergens anders voor gebruikt dan de hierboven vermelde doeleinden
 • De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig
 
Uw rechten
U heeft de volgende rechten:
 • Het recht op inzage van uw gegevens
 • Het recht op beperking en verwijdering van uw gegevens
 • Het recht op correctie van uw gegevens, indien deze verkeerd geregistreerd staan
 • Wanneer het verwerken van gegevens met uw toestemming gebeurt, heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken
 • Het recht om de gegevens in overdraagbare vorm te ontvangen
 • Het recht om bij de NVPB bezwaar te maken tegen de manier waarop uw gegevens verwerkt worden
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens
 
Verzoeken om informatie of bezwaren kunt u richten aan:
 
Nederlandse Vereniging Plaagdiermanagement Bedrijven
Postbus 80523 // 2508 GM ’s-Gravenhage
Hogeweg 16 // 2585 JD ’s-Gravenhage
T: +31 (0)70 750 31 11
F: +31 (0)70 354 46 31
http://www.nvpb.org
nvpb@nvpb.org