Privacy beleid

23 mei 2018
 
Verwerking e-mailadressen t.b.v. NVPB nieuwsbrief
Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief van de NVPB, vragen wij om een e-mailadres in te vullen en om toestemming voor de verwerking van uw e-mailadres. Op deze wijze kunnen wij u op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen in de sector en u uitnodigen voor bijeenkomst die door of in samenwerking met de NVPB worden georganiseerd.
 
Wanneer u bezwaren heeft tegen de verwerking van uw e-mailadres voor dit doeleinde en toch op de hoogte wilt worden gehouden, dan kunt u er ook voor kiezen om u aan te melden voor de RSS-feed.
 
Verwerking persoonsgegevens van NVPB-leden
De bedrijven die zich aansluiten bij de NVPB wordt gevraagd om een aantal persoonsgegevens van contactpersonen aan ons door te geven, zoals namen, e-mailadressen en telefoonnummers. In het geval van zelfstandige ondernemers (zzp’ers) kunnen bepaalde bedrijfsgegevens bovendien ook als persoonsgegeven worden aangemerkt.
 
Deze contactgegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen aangaande het NVPB lidmaatschap. De bedrijfsgegevens worden tevens vermeld op de website van de NVPB.  
 
Voor dit doeleinde verwerkt de NVPB de volgende categorieën gegevens:
 • Naam, adres, woonplaats
 • Contactgegevens (telefoon, e-mail)
 • Bedrijfsgegevens
 • Vakbekwaamheidsbewijzen
 
Omgaan met uw gegevens
Alle persoonsgegevens worden door de NVPB bewaard en verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige geldende privacywetgeving. Dit houdt het volgende in:
 • De gegevens zijn alleen toegankelijk voor personen die daartoe in de uitoefening van hun functie bevoegd zijn, en worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang
 • De gegevens worden nooit gedeeld met derde partijen anders dan in deze verklaring genoemd, tenzij dit wettelijk verplicht is
 • De gegevens worden nooit ergens anders voor gebruikt dan de hierboven vermelde doeleinden
 • De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig
 
Uw rechten
U heeft de volgende rechten:
 • Het recht op inzage van uw gegevens
 • Het recht op beperking en verwijdering van uw gegevens
 • Het recht op correctie van uw gegevens, indien deze verkeerd geregistreerd staan
 • Wanneer het verwerken van gegevens met uw toestemming gebeurt, heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken
 • Het recht om de gegevens in overdraagbare vorm te ontvangen
 • Het recht om bij de NVPB bezwaar te maken tegen de manier waarop uw gegevens verwerkt worden
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens
 
Verzoeken om informatie of bezwaren kunt u richten aan:
 
Nederlandse Vereniging Plaagdiermanagement Bedrijven
Postbus 80523 // 2508 GM ’s-Gravenhage
Hogeweg 16 // 2585 JD ’s-Gravenhage
T: +31 (0)70 750 31 11
F: +31 (0)70 354 46 31
http://www.nvpb.org
nvpb@nvpb.org