Over de NVPB

De brancheorganisatie voor kwaliteit in plaagdiermanagement

De Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement bedrijven (NVPB) behartigt de belangen van bedrijven, die zich beroepsmatig bezighouden met de wering en/of bestrijding van plaagdieren. Onze leden voeren de wering en/of bestrijding uit en zij ontwikkelen en distribueren de hiervoor benodigde producten en kennis. Wij vertegenwoordigen zowel particuliere als (semi-)overheidsbedrijven, die diensten verrichten of producten verkopen op het gebied van plaagdiermanagement en curatieve houtbescherming. Onze leden vertegenwoordigen (met elkaar) zo'n 90% van de Nederlandse markt.

 

Wat doet de NVPB?

De NVPB behartigt de belangen van haar leden in de ruimste zin van het woord. Zo zijn wij een gesprekspartner voor de overheid en andere belanghebbende organisaties en instanties op het gebied van:

 • Plaagdieren
 • Biociden
 • Veiligheid
 • Gezondheid
 • Milieu
Er zijn diverse formele en informele contacten met vertegenwoordigers van onder meer:
 
 • Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Economische Zaken (EZ)
 • Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT)
 • Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA)
 • College voor de toelating van gewasbeschermingmiddelen en biociden (Ctgb).

 Daarnaast zijn wij lid van CEPA, de Confederation of European Pest Control Associations.
CEPA.JPG
 

De NVPB in het kort

 • Belangenbehartiging, zowel op nationaal als Europees niveau
 • Deskundige gesprekspartner voor overheid en belanghebbende organisaties en instanties
 • Kwaliteit en verdere professionalisering van plaagdiermanagement
 • Gezamenlijke promotie en lobby vanuit de branche
 • Kennisoverdracht en normering van uitvoering
 • Betrokkenheid bij de totstandkoming van wet- en regelgeving
 • Platform voor discussie, voorlichting en samenwerking

De NVPB geeft in haar beleid prioriteit aan voorkoming en minimalisering van de risico's voor de mens, de volksgezondheid en het milieu.

 

Kwaliteitsnorm NVPB, garant voor kwaliteit

De NVPB streeft naar een verdere professionalisering van plaagdiermanagement. Met de invoering van de eigen Kwaliteitsnorm willen wij het kwaliteitsniveau van de branche als geheel naar een hoger niveau brengen. Aan de hand van een praktijkgericht systeem van kwaliteitseisen en werkinstructies bieden wij onze leden de noodzakelijke tools om een formele certificering als NVPB kwaliteitsbedrijf te kunnen realiseren, waarmee zij zich in de markt kunnen onderscheiden. Naast onze eigen Kwaliteitsnorm hechten wij groot belang aan:
 • Voorlichting
 • Training en opleiding
 • Onderzoek en ontwikkeling

Mede dankzij de Kwaliteitsnorm NVPB wordt de NVPB gezien als een vertegenwoordiger van plaagdiermanagement bedrijven, die een kwalitatief hoogstaand product leveren.

 

Het NVPB-lidmaatschap

Aan het lidmaatschap van onze organisatie stellen wij strenge eisen. Wering en bestrijding van plaagdieren vragen om kennis, deskundigheid en ruime ervaring. In ons beleid geven wij bovendien prioriteit aan voorkoming en minimalisering van risico's voor mens, volksgezondheid en milieu.

Bedrijven die zijn aangesloten bij de NVPB, beschikken over alle vereiste vergunningen en in het geval van bestrijdingstechnici, over de vereiste vakbekwaamheidsdiploma's. Onze leden kennen de levenscycli van te bestrijden organismen, de leefgewoonten en de wijze van ontwikkelen. Zij zijn op de hoogte van mogelijkheden en risico's van toe te passen middelen en methoden, en zijn in staat om op basis van deze vakkennis de juiste keuze te maken. Zij kennen bovendien de regels en veiligheidsvoorschriften, die voor de in Nederland toegelaten biociden gelden en passen deze in hun dagelijks werk toe.

Aan (potentiƫle) leden worden de volgende objectieve eisen gesteld:

 1. Bestrijdingstechnici dienen in het bezit te zijn van een geldig vakbekwaamheidsdiploma
 2. Het bedrijf beschikt over alle vereiste vergunningen
 3. Het gedrag van het bedrijf is in het belang van de vereniging, de branche, de volksgezondheid en het milieu
 4. Het bedrijf beschikt over een adequate aansprakelijkheidsverzekering

Voldoet een bedrijf nog niet aan alle gestelde eisen, dan behoort een aspirant-lidmaatschap tot de mogelijkheden. Gedurende de periode van het aspirant-lidmaatschap zet het bedrijf zich maximaal in om alsnog aan bovengenoemde eisen te gaan voldoen.

Meer informatie over het NVPB-lidmaatschap vindt u hier.

 

Lid worden?

Wilt u meer informatie over de NVPB en/of bent u geĆÆnteresseerd in het lidmaatschap, neemt u dan contact op met het secretariaat van de NVPB.

Heeft u interesse in het asiprant-lidmaatschap? Dan verzoeken wij u het aanmeldingsformulier incl. een actuele kopie van een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel aan de NVPB te retourneren. U kunt het aanmeldingsformulier printen van de site of het pdf formulier downloaden.