Organisatiestructuur

Bestuur

Onze leden hebben een bestuur aangesteld om de vereniging te leiden. Het bestuur is verantwoordelijk voor een heldere verenigingsstructuur. Door de activiteiten zodanig te organiseren dat er een stevig huis voor de NVPB wordt gevormd, legt het bestuur de basis voor verdere professionalisering.

J. Nieuwenhuizen (voorzitter)    EWS Pest Control
R. te Brake (vice-voorzitter) Anticimex B.V.
J. Catsburg (penningmeester) Rentokil B.V.
M. van Zanten Killgerm Nederland B.V.
D. van Keijsteren Zungo Pest Control B.V.
F. Swinkels Plaagdier Preventie Nederland (PPN)

 

Secretariaat

In haar beleidsvorming, belangenbehartiging, lobby richting stakeholders, begeleiding van de commissies en uitvoering en verzorging van de praktische organisatie van de vereniging, wordt de NVPB professioneel ondersteund en begeleid door Jan Verschoor, Marloes van Doorn en Dian de Leeuw van Brabers B.V..

 

Commissies

Commissies bestaande uit een afvaardiging van de leden vormen een belangrijke kracht voor zowel de vereniging als geheel als ook voor het bestuur. Ondersteunende commissies hebben de taak het bestuur bij te staan en te adviseren vanuit hun eigen specifieke beleidsterrein en de leden te ondersteunen, daar waar mogelijk, in de dagelijkse praktijk.

 

Technische Commissie

De Technische Commissie buigt zich over onderwerpen als wet- en regelgeving, methoden, technieken en middelen en statistiek. Onderwerpen die direct betrekking hebben op technische aspecten van de plaagdierbestrijding. Op het gebied van wet- en regelgeving biedt het secretariaat professionele ondersteuning.

J. Schouten (voorzitter) Anticimex B.V.
D. Otten EWS Group
A. Prins Anticimex B.V.
L. Hanekamp Ten Dijk B.V.
S. De Meulemeester ENVU Benelux
R. Schouten Renewi Overheidsdiensten B.V.
R. Dumont Rentokil B.V.

 

Hout Commissie

Binnen deze commissie, die nauw samenwerkt met de Technische Commissie, houdt men zich onder meer bezig met veiligheidsvoorschriften die betrekking hebben op werkzaamheden in het kader van houtbescherming. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan onderzoek naar betere detectiemogelijkheden voor houtaantasting. Voorts is er veelvuldig contact met Monumentenzorg en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

J. Hoekstra (voorzitter) Hoekstra Bedrijfshygiëne
J. Trompetter Flexchemie B.V.
H. de Bont Killgerm B.V.
B. van Lierop Van Lierop B.V.
K. Lusthof Q-chem B.V.
G. Klijmij MvL Groep B.V.

Kascommissie

W. van der Horst  A-spect Plaagdierbeheersing
L. Hanekamp Ten Dijk B.V.

 

NVPB Marketing & Communicatie commissie

M. de Best-Van Baarle (voorzitter) Rentokil B.V
R. Schouten NVHMS
K. Lepee Killgerm Nederland B.V.
C. den Boogert Killgerm Nederland B.V.