Nieuws en publicaties

 • World Pest Day 2024: uitnodiging online evenement

  13-05-2024
  Op donderdag 6 juni 2024 vieren we World Pest Day, de internationale dag van het plaagdier! Het doel van deze dag is om bewustzijn te creëren over hoe plaagdierbeheersing bijdraagt aan het behoud van onze levenskwaliteit.

  Op deze dag organiseren de brancheverenigingen NVPB en PLA...N, het KAD en PCN een online bijeenkomst van 15:00 - 17:00 uur. Het thema van deze bijeenkomst is ‘Plaagdierbeheersing & invasieve exoten'. Toonaangevende specialisten geven presentaties over Aziatische hoornaars, Aziatische steekmuggen, mediterrane draaigatjes en termieten. Benieuwd naar de huidige stand van zaken en wat we kunnen doen? Kom meer te weten tijdens deze informatieve sessie! 
  Voor meer informatie en aanmelden, klik hier. Lees meer

 • Doorstart Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD)

  24-08-2023
  Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) heeft aangekondigd dat het, na het eerder faillissement, een doorstart maakt. Het KAD vervult een belangrijke rol in het kader van voorlichting, advies, opleidingen, determinaties en onderzoek op het gebied van plaagdieren. De NVPB is dan ook verheugd over het nieuws van de voortzetting van alle bedrijfsactiviteiten en ziet uit naar het voortzetten van de samenwerking. Lees meer

 • Animatievideo's 'Kom werken als plaagdierbeheerser'

  03-05-2023
  De NVPB heeft drie animatievideo’s ontwikkeld met het thema ‘Kom werken als plaagdierbeheerser’ .In de drie (ingesproken en ondertitelde) video’s wordt ingegaan op het mooie vak van plaagdierbeheerser, de opleiding en het werken met IPM. 


    Lees meer

 • Ingrijpende wijziging in aflever- en opgebruiktermijn professioneel gebruik rodenticiden

  09-12-2022
  Deze week heeft het Ctgb, geheel onverwacht, een ingrijpende wijziging aangekondigd voor de invoering van het nieuwe IPM-systeem. Het Ctgb heeft besloten om nu ook voor professioneel gebruik van de betreffende rodenticiden een aflever- en opgebruiktermijn vast te stellen. Dit was al het voornemen ten aanzien van particulier gebruik, maar de termijn gaat nu ook gelden voor professioneel gebruik. Het gevolg is dat de middelen met een oud etiket uiterlijk tot 26 december 2023 kunnen worden opgemaakt zonder aan het vernieuwde IPM-systeem te voldoen.  Lees meer

 • Persbericht: NVPB voorziet onduidelijkheid door nieuwe regelgeving

  09-11-2022
  Vanaf 1 januari 2023 gelden er strengere regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor ratten en muizen. De NVPB voorspelt onduidelijkheid en toenemende overlast van ratten- en muizenplagen als de invoering van de nieuwe regels niet gepaard gaat met voorlichting richting burgers, bedrijven en agrariërs. Daarnaast moeten overheden het goede voorbeeld geven in aanbestedingsprocedures.
    Lees meer

 • NVPB waarschuwt in het Parool voor toenemende overlast van ratten in Amsterdam

  22-10-2022
  NVPB waarschuwt in het Parool voor toenemende overlast van ratten in Amsterdam en het belang van een deskundige aanpak door professionals. Risico’s van illegaal gebruik van middelen door aanschaf via internet of in het buitenland liggen op de loer.  Lees meer

 • NVPB op LinkedIn

  14-04-2022
  Volg ons vanaf heden ook op LinkedIn en blijf op het hoogte van het actuele nieuws rondom plaagdierbeheersing!
  Klik hier en meld je aan als volger!
    Lees meer

 • Coronacrisis: update IV

  20-12-2021
  Helaas is Nederland vanaf zondag 19 december 2021 weer opnieuw in lockdown gegaan. De lockdown zal tenminste tot 14 januari 2022 duren.   Lees meer

 • Artikel NVPB in Pest Control News

  24-06-2021
  In editie 43 (juni 2021) van Pest Control News, het tijdschrift voor de plaagdierbeheersingsbranche, is een artikel gepubliceerd met de titel 'Het toenemend belang van digitale marketing in de plaagdiermanagementsector'. In dit artikel wordt ingegaan op de activiteiten van de Marketing en Communicatie Commissie van de NVPB. Eén van de doelen van deze commissie is het vergroten van de online zichtbaarheid van de plaagdiermanagementsector. Lees meer

 • Persbericht: Kies een échte professional voor uw plaagdierbeheersing

  03-06-2021

  De laatste tijd horen we steeds vaker dat consumenten worden misleid bij het inroepen van de hulp van een plaagdierbeheerser. Vaak wordt via een zeer gelikte website bij de onwetende consument vertrouwen gewonnen. In de praktijk lossen zij uw probleem niet op en zorgen zij bovendien ervoor dat u met een forse rekening van vaak honderden euro’s achterblijft.

  Lees meer

 • 6 juni 2021: World Pest Day

  03-06-2021
  Op 6 juni 2021 is het World Pest Day, ofwel de internationale dag van het plaagdier! Dierplagen kunnen ziekten met zich meedragen en vormen daarmee een risico voor de volksgezondheid en veterinaire gezondheid. Daarnaast kunnen dierplagen leiden tot een slechte hygiëne en economische schade veroorzaken. Hier vragen wij aandacht voor. Bekijk ook de videoboodschap van onze voorzitter Wouter Edelman. Lees meer

 • Interview Westnijlvirus Marieta Braks (RIVM) en Arjan Stroo (NVWA)

  30-04-2021
  In 2020 is het westnijlvirus voor het eerst in Nederland vastgesteld. Wij hebben Marieta Braks, medisch entomoloog werkzaam bij het Centrum Infectieziektenbestrijding van het RIVM en Arjan Stroo, entomoloog en coördinator van het Centrum Monitoring Vectoren van de NVWA, bereid gevonden u bij te praten over het westnijlvirus. Lees meer

 • Joan Schouten over verkenning biocidenbeleid

  23-12-2020
  Het Ministerie van IenW heeft aan Bureau KLB de opdracht gegeven om knelpunten rondom het biocidenbeleid en eventuele oplossingsrichtingen in kaart te brengen. Daartoe is de NVPB geïnterviewd. Wij hebben Joan Schouten, voorzitter van de Technische Commissie, gevraagd naar zijn bevindingen over het interview. Lees meer

 • Coronacrisis: update III

  18-12-2020
  Plaagdierbeheersing kan ondanks lockdown maatregelen doorgang vinden. Daarnaast valt plaagdierbeheersing onder een onmisbaar facilitair beroep. Dat betekent dat door plaagdierbeheersers aanspraak kan worden gemaakt op de noodopvang voor kinderen.  Lees meer

 • Beleidsreactie op RIVM-rapport geïntegreerde knaagdierbeheersing

  23-10-2020
  Op 21 oktober jl. heeft de Staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), mede namens de ministeries van LNV, VWS en BZK een beleidsreactie naar de Tweede Kamer gestuurd op het RIVM-rapport ‘Duurzame en effectieve knaagdierbeheersing’.  Lees meer

 • Memorandum of Understanding

  16-10-2020
  Heeft u de Memorandum of Understanding (MoU) van CEPA al ondertekend? Met het ondertekening van dit document geeft u aan dat uw bedrijf meegaat in de verdere professionalisering van de plaagdiersector (in Europa) en de beginselen van IPM onderschrijft. Het MoU is een intentie-verklaring; u gaat hiermee geen verplichting aan.   Lees meer

 • 6 juni 2020: World Pest Day

  29-05-2020
  Voorkom samen overlast van plaagdieren. Daar vragen wij dit jaar aandacht voor op World Pest Day. Dierplagen vormen een risico voor de volks- en diergezondheid en leiden tot een slechte hygiëne. Juist in deze tijd helpen wij u graag om gezondheidsrisico's en schade te voorkomen. Lees meer

 • Coronacrisis: Ministerie IenW bevestigt belang continuering plaagdierbeheersing

  17-04-2020
  In reactie op een gezamenlijke brief van NVPB, PLA..N, KAD en KPMB heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het belang van plaagdierbeheersing ten tijde van de coronocrisis expliciet onderkend. Lees hier meer over de reactie van het ministerie. Lees meer

 • Coronacrisis: voedselveiligheid en plaagdierbeheersing

  17-04-2020
  Tijdens de uitbraak van het coronavirus gaat de productie, verwerking en verstrekking van levensmiddelen gewoon door. Dit is ook van essentieel belang. In alle gevallen is het belangrijk om de hygiëne en voedselveiligheidsvoorschriften in acht te nemen, zo ook op het gebied van plaagdierbeheersing. Lees meer

 • Coronacrisis: brief aanpak audits en verleningen

  17-04-2020

  Op het moment kan het voorkomen dat periodieke en herbeoordelingsaudits niet op de gebruikelijke manier kunnen plaatsvinden. Het is hierdoor mogelijk dat certificaten niet tijdig kunnen worden verlengd. Uiteraard is het van belang dat noodzakelijke werkzaamheden op het gebied van plaagdierbeheersing door kunnen gaan.
  Lees meer

 • Coronacrisis: update II

  28-03-2020
  Lees in dit artikel meer over het belang van plaagdierbeheersing, de ondersteuning van cruciale beroepsgroepen en vitale processen, noodopvang kinderen en grenswerk.  Lees meer

 • Coronacrisis: update I

  16-03-2020
  Juist vanwege de risico’s van plaagdieren voor de volks- en diergezondheid en voedselveiligheid is het van belang dat plaagdierbeheersing kan doorgaan ten tijde van de aanpak van het coronavirus. Lees meer

 • Hoe kan de plaagdierbranche zich voorbereiden op het coronavirus?

  03-03-2020
  Het kan u niet zijn ontgaan dat het coronavirus, dat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken, inmiddels ook Nederland heeft bereikt. Een plaagdierbeheerser komt vanuit de aard van zijn beroep op veel verschillende plekken. Opdrachtgevers kunnen sterk variëren: van particulieren tot ziekenhuizen en scholen. Hoe kan de plaagdierbranche zich voorbereiden op het coronavirus en welke maatregelen kunt u zelf treffen?
    Lees meer

 • Rattenoverlast in Nederland: voorkom Parijse toestanden!

  06-06-2019
  Op World Pest Day brengt de NVPB een persbericht over rattenoverlast in Nederland onder uw aandacht. Lees meer