Coronacrisis: Ministerie IenW bevestigt belang continuering plaagdierbeheersing

    17-04-2020
    Op initiatief van de NVPB is in samenwerking met PLA..N, KAD en KPMB een brief verstuurd aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) met betrekking tot het coronovirus. Met de brief wordt aandacht gevraagd voor het belang van plaagdierbeheersing ten tijde van deze gezondheidscrisis. Hoewel op dit moment geen sectoren of beroepsgroepen worden toegevoegd aan de lijst met cruciale beroepen en vitale sectoren, onderschrijft het Ministerie van IenW in een reactie op de brief dat plaagdierbeheersing in deze gezondheidscrisis zoveel mogelijk moet worden voortgezet. Gewezen wordt op de ruime interpretatie die aan de lijst moet worden gegeven. Geadviseerd wordt om in lijn met deze ruime interpretatie te handelen, zodat de plaagdierbeheersing doorgang kan vinden. Daarbij wordt gewezen op de landelijke maatregelen en de  voorzorgsmaatregelen voorgeschreven op grond van adviezen van het RIVM. Ook wordt in de brief bevestigd dat door de Inspectie Leefomgeving en Transport tijdelijk coulance wordt betracht m.b.t. het verlopen van vakbekwaamheidsbewijzen en certificeringen in relatie tot plaagdierbeheersing als gevolg van het coronavirus.

    De NVPB ziet de brief als een welkome bevestiging van het feit dat bedrijven en organisaties niet zonder meer plaagdierbeheersing kunnen stilleggen. Bedrijven en organisaties moeten dan ook hun verantwoordelijkheid nemen, zodat volks- en diergezondheid wordt beschermd en een goede hygiëne is gewaarborgd. Hygiëne vormt ook een belangrijk onderdeel van de protocollen die bedrijven moeten opstellen als voorwaarde om weer open te mogen, aldus Minister Wiebes (EZK). Dit vraagt ook om aandacht voor plaagdierbeheersing. Het (tijdelijk) stilleggen van plaagdierbeheersing heeft risico’s en de dreiging bestaat dat dierplagen onbeheersbaar raken met meer economische schade tot gevolg.

    Lees hier de reactie van het Ministerie van IenW.