Coronacrisis: voedselveiligheid en plaagdierbeheersing

  17-04-2020
  Tijdens de uitbraak van het coronavirus gaat de productie, verwerking en verstrekking van levensmiddelen gewoon door. Dit is ook van essentieel belang. Hoewel restaurants en andere horecabedrijven gesloten zijn, ontstaan op andere plekken nieuwe initiatieven, zoals het uitdelen van voedselpakketten aan zieken, ouderen of andere mensen die daar behoefte aan hebben. In alle gevallen is het belangrijk om de hygiëne en voedselveiligheidsvoorschriften in acht te nemen, zo ook op het gebied van plaagdierbeheersing.

  Voedselveiligheidsplan

  Voor alle locaties waar voedsel wordt verwerkt, verkocht, opgeslagen of vervoerd is het bij de wet verplicht om een plan voor voedselveiligheid te hebben of een erkende hygiënecode te gebruiken. Adequate plaagdierbeheersing is hier een onderdeel van. Professionele plaagdierbeheersers zijn opgeleid om op basis van de risico’s een afweging te maken welke maatregelen nodig zijn om een dierplaag te beheersen. Wanneer plaagdierbeheersing stil komt te liggen, kunnen hygiëne en voedselveiligheidseisen niet meer worden gegarandeerd. Dit kan leiden tot aanvullende gezondheidsrisico’s, zoals zoönosen en mogelijk ook tot aanvullende economische schade.

  Plaagdierbeheersing en horeca
  Het is de verantwoordelijkheid van de ondernemer om ongewenste situaties als gevolg van plaagdieren te voorkomen. Juist wanneer ondernemingen zijn gesloten, hebben plaagdieren vrij spel waardoor zij ongehinderd hun gang kunnen gaan. Daarom is het ook nu van belang dat de ondernemers hun verantwoordelijkheid nemen zodat grotere economische schade wordt voorkomen. Op het moment dat de horeca weer vrij wordt gegeven door de overheid, moet worden voldaan aan de eisen op het gebied van hygiëne en voedselveiligheid. De Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB) roept horecabedrijven op om het gesprek aan te gaan met hun plaagdierbeheerser en te anticiperen op heropening van het bedrijf. De plaagdierbeheerser kan advies geven over wat wel en wat niet noodzakelijk is en hoe deze crisisperiode kan worden overbrugd - zodat de horecabedrijven in Nederland - zodra de maatregelen worden ingetrokken, direct weer open kunnen.

  Meer informatie
  Recent heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een flyer uitgebracht waarin de belangrijkste aandachtpunten om besmetting van levensmiddelen te voorkomen op een rij zijn gezet. Klik hier voor de flyer of ga naar www.nvwa.nl. Ook heeft de Europese Commissie recentelijk in veelgestelde vragen en antwoorden aandacht gevraagd voor de naleving van eisen op het gebied van voedselveiligheid. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat liet daarnaast weten dat alle sectoren in Nederland een protocol op moeten stellen voor een anderhalvemetereconomie voordat bedrijven weer op mogen. Hierin dient waarborging van hygiëne - waaronder plaagdierbeheersing - ook een plek te krijgen.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de NVPB via nvpb@nvpb.org of telefonisch via 070 750 31 11.