Ingrijpende wijziging in aflever- en opgebruiktermijn professioneel gebruik rodenticiden

  09-12-2022
  Deze week heeft het Ctgb, geheel onverwacht, een ingrijpende wijziging aangekondigd voor de invoering van het nieuwe IPM-systeem. Het Ctgb heeft besloten om nu ook voor professioneel gebruik van de betreffende rodenticiden een aflever- en opgebruiktermijn vast te stellen. Dit was al het voornemen ten aanzien van particulier gebruik, maar de termijn gaat nu ook gelden voor professioneel gebruik. Het gevolg is dat de middelen met een oud etiket uiterlijk tot 26 december 2023 kunnen worden opgemaakt zonder aan het vernieuwde IPM-systeem te voldoen. 

  Het vernieuwde IPM-systeem zou per 1 januari 2023 verplicht worden voor het professioneel gebruik van alle anticoagulantia en cholecalciferol (voor zowel buiten- als binnengebruik). Dit is ook eerder door het Ctgb aangekondigd. Op basis van juridische gronden vindt hierin nu op het laatste moment een wijziging plaats. Hierdoor mogen de middelen die nog zijn voorzien van het oude etiket worden opgebruikt tot uiterlijk 26 december 2023. De definitieve Ctgb besluiten worden binnenkort gepubliceerd. Het Ctgb heeft al wel een nadere uitleg van de situatie gepubliceerd.


  De nieuwe situatie in 2023:
   
  Middelen met oud etiket: uiterlijk te gebruiken tot 26 december 2023
  De middelen met een oud etiket mogen door verkopers/distributeurs aan particulieren en professionele gebruikers uiterlijk worden afgeleverd tot 29 juni 2023. Zowel particulier als professioneel gebruik van de middelen met het oude etiket is mogelijk tot uiterlijk 26 december 2023. Dan moeten nog wel de voorschriften op het oude etiket worden gevolgd (zoals de IPM-certificering die al gold voor het buitengebruik van deze middelen).
   
  Middelen met nieuw etiket: IPM-certificering vereist per 1 januari 2023
  Voor de middelen voorzien van het nieuwe etiket geldt dat deze alleen door IPM-gecertificeerde bedrijven mogen worden toegepast. Dit geldt direct vanaf 1 januari 2023 voor zowel binnen- als buitengebruik. Onduidelijk is op dit moment hoe hierop zal worden gehandhaafd door de ILT en NVWA.


  De NVPB vindt dit een zeer ongelukkige gang van zaken, zeker gelet op de inspanningen van de professionele plaagdiermanagementsector om tijdig klaar te zijn voor de nieuwe regels. Naast de investeringen in de bedrijfscertificering en opleidingen hebben de NVPB-leden zich buitengewoon ingespannen om voorlichting te geven aan marktpartijen en burgers. De nu ontstane situatie leidt terecht tot veel vragen en onduidelijkheid in de markt. 

  Ondanks de ontstane situatie is het vernieuwde IPM-systeem van grote waarde om een verantwoorde en duurzame knaagdierbeheersing te waarborgen. Hoewel pas eind december 2023 de certificering volledig is verplicht kunnen bedrijven, door middel van de IPM certificering, op onafhankelijke wijze aantonen dat zij conform de actuele IPM-eisen te werk gaan. Deze bedrijven zijn hiermee voorbereid op de toekomst en koplopers, wat ook van belang is voor hun opdrachtgevers en de naleving van andere wet- en regelgeving.