Corona

De uitbraak van COVID-19 heeft ook gevolgen voor plaagdierbeheersing in Nederland. Via deze pagina houden wij u op de hoogte over de belangrijkste ontwikkelingen.

Voorop staat dat het continueren van plaagdierbeheersing tijdens deze crisissituatie noodzakelijk is om de volksgezondheid, diergezondheid en voedselveiligheid te waarborgen, met name waar het gaat om cruciale beroepsgroepen en vitale processen. Daarnaast kan economische schade worden toegebracht door dierplagen. Blijf hierop dus alert! 

Plaagdierbeheersers hebben maatregelen genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan en volgen de voorschriften van het RIVM. Plaagdierbeheersers zijn opgeleid om op basis van een risicoafweging te beoordelen of en - zo ja - welke werkzaamheden noodzakelijk zijn.

Wij bevelen aan om regelmatig te overleggen met uw plaagdiermanagementbedrijf om de juiste balans te vinden tussen effectieve plaagdierbeheersing en het minimaliseren van de kans op verspreiding van het virus. 

In het menu rechts kunt u de updates van de NVPB teruglezen.

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij onderstaande externe bronnen: