Corona

De uitbraak van COVID-19 heeft ook gevolgen voor plaagdierbeheersing in Nederland. Via deze pagina houden wij u op de hoogte over de belangrijkste ontwikkelingen.

Voorop staat dat het continueren van plaagdierbeheersing tijdens deze crisissituatie noodzakelijk is om de volksgezondheid, diergezondheid en voedselveiligheid te waarborgen, met name waar het gaat om cruciale beroepsgroepen en vitale processen. Daarnaast kan economische schade worden toegebracht door dierplagen. Blijf hierop dus alert! 

Plaagdierbeheersers hebben maatregelen genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan en volgen de voorschriften van het RIVM. Plaagdierbeheersers zijn opgeleid om op basis van een risicoafweging te beoordelen of en - zo ja - welke werkzaamheden noodzakelijk zijn.

Wij bevelen aan om regelmatig te overleggen met uw plaagdiermanagementbedrijf om de juiste balans te vinden tussen effectieve plaagdierbeheersing en het minimaliseren van de kans op verspreiding van het virus. 

- UPDATE 18 december 2020 - 

Nederland is vanaf dinsdag 15 december 2020 tot ten minste dinsdag 19 januari 2021 in de strengste lockdown tot nu toe. Ondanks deze aangescherpte maatregelen kan en mag plaagdierbeheersing doorgang vinden. Omdat plaagdierbeheersing niet direct wordt geraakt door de lockdown maatregelen, kan plaagdierbeheersing doorgang vinden zonder te worden vermeld op de lijst toegestane contactberoepen of de lijst winkels en dienstverlening uitgezonderd van sluiting. Wij roepen de bedrijven die wel worden geraakt door de lockdown op om de plaagdierbeheersing zoveel mogelijk door te laten gaan en afspraken te maken met de plaagdierbeheerser. 

De crisisorganisatie voor COVID-19 heeft aan de NVPB bevestigd dat plaagdierbeheersing een onmisbaar facilitair beroep is en onder de lijst van cruciale beroepen in het kader van COVID-19 valt. Dit betekent dat ouders werkzaam op het gebied van plaagdierbeheersing aanspraak maken op kindernoodopvang. Indien binnen het gezin ook sprake is van een ouder zonder cruciaal beroep, dan is het verzoek om alsnog zoveel mogelijk de kinderen thuis op te vangen. Voor meer informatie over de noodopvang verwijzen wij naar de informatie op de website van de Rijksoverheid (klik hier).

In het menu rechts kunt u de updates van de NVPB teruglezen.

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij onderstaande externe bronnen: