Corona

De uitbraak van COVID-19 heeft ook gevolgen voor plaagdierbeheersing in Nederland. Via deze pagina houden wij u op de hoogte over de belangrijkste ontwikkelingen.

Voorop staat dat het continueren van plaagdierbeheersing tijdens deze crisissituatie noodzakelijk is om de volksgezondheid, diergezondheid en voedselveiligheid te waarborgen, met name waar het gaat om cruciale beroepsgroepen en vitale processen. Daarnaast kan economische schade worden toegebracht door dierplagen. Blijf hierop dus alert! 

Plaagdierbeheersers hebben maatregelen genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan en volgen de voorschriften van het RIVM. Plaagdierbeheersers zijn opgeleid om op basis van een risicoafweging te beoordelen of en - zo ja - welke werkzaamheden noodzakelijk zijn.

Wij bevelen aan om regelmatig te overleggen met uw plaagdiermanagementbedrijf om de juiste balans te vinden tussen effectieve plaagdierbeheersing en het minimaliseren van de kans op verspreiding van het virus. 

- UPDATE 20 december 2021 - 
Opnieuw lockdown: plaagdierbeheersing kan continueren
Helaas is Nederland vanaf zondag 19 december 2021 weer opnieuw in lockdown gegaan. De lockdown zal tenminste tot 14 januari 2022 duren. Onze inschatting is dat er voor het beroep plaagdierbeheersing geen veranderingen zijn ten opzichte van de vorige lockdown: ondanks deze aangescherpte maatregelen kan en mag plaagdierbeheersing doorgang vinden. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid. Op de lijst ‘Uitzondering dienstverlening’ staat nu ook benoemd dat cursussen en trainingen, theorie- en praktijkexamens doorgang kunnen vinden. Wij doen een oproep aan alle bedrijven die direct en indirect worden geraakt door de lockdown om de plaagdierbeheersing zoveel mogelijk door te laten gaan en hierover afspraken te maken met de plaagdierbeheerser. 

Aanspraak kindernoodopvang voor plaagdierbeheersers
Tijdens eerdere lockdowns heeft de overheid reeds aan de NVPB bevestigd dat plaagdierbeheersing een onmisbare of ondersteunende functie is. Hoewel plaagdierbeheersing niet expliciet is benoemd als voorbeeld van een cruciaal beroep gaan wij ervan uit dat ouders werkzaam op het gebied van plaagdierbeheersing aanspraak kunnen maken op noodopvang van kinderen. Voor meer informatie over de noodopvang verwijzen wij naar de informatie op de website van de Rijksoverheid (klik hier).
In het menu rechts kunt u de updates van de NVPB teruglezen.

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij onderstaande externe bronnen: