Houtbescherming

Wat is houtbescherming?

Hout en houtproducten kennen vele verschillende toepassingen in zowel de woningbouw als monumenten, tuinhuisjes, oplagsschuren/loodsen etc. Iedere houtsoort heeft andere eigenschappen en daarmee andere voor- en nadelen. Het weer, maar ook ongedierte en schimmels kunnen grote invloed hebben op de duurzaamheid van hout. Om de levensduur van hout te verlengen, is houtbescherming onontbeerlijk. Om houtaantasting te voorkomen is bescherming tegen vocht, ter voorkoming van schimmels, en bescherming tegen houtaantastende insecten van groot belang.