KPMB

Het Keurmerk Plaagdiermanagement
Wist u dat de plaagdiersector een keurmerk heeft? Het Keurmerk Plaagdiermanagement is opgericht door de branche zelf. Het kwaliteitssysteem is in 2013 ondergebracht in de onafhankelijke Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven (KPMB). KPMB is schemabeheerder en geeft uitvoering aan het keurmerk. Het keurmerk is gebaseerd op de beginselen van geïntegreerde plaagdierbeheersing (IPM). Plaagdiermanagementbedrijven die gecertificeerd zijn, tonen met dit keurmerk dat ze hun plaagdierbeheersing op orde hebben: ze treffen adequate maatregelen om bedrijfsrisico’s als gevolg van plaagdieren te voorkomen. De lidmaatschapsvereiste bij de NVPB is dat ieder uitvoerend lid voor ten minste één certificaat beschikt dat is uitgegeven door de KPMB.

Wat doet KPMB?
De Stichting KPMB is de spil in het web op het vlak van de normvoorschriften rondom plaagdierbeheersing in Nederland. KPMB speelt een belangrijke rol in het verschaffen van informatie en advies en daarnaast fungeert KPMB als contactpunt voor diverse belanghebbenden in de sector. 

Waarom certificeren?
Met een certificering toont een plaagdierbeheerser aan dat hij zijn zaken goed op orde heeft als het gaat om de toepassing van geïntegreerde plaagdierbeheersing (IPM), transport, opslag, arbeidsomstandigheden, scholing en het toewijzen van verantwoordelijkheden. Dat draagt bij aan de professionele positionering van de plaagdierbeheerser en verbetert het vertrouwen bij klanten. Plaagdierbedrijven kunnen zich efficiënt certificeren via het modulair stelsel. KPMB heeft met vier Certificerende Instanties een overeenkomst waardoor ze de mogelijkheid hebben om verschillende modules te kunnen toetsen via het uitvoeren van één audit.

Modulair stelsel
Het modulair stelstel is een certificeringsaanpak waarbij overlappende voorschriften van de verschillende certificeringen (Keurmerk Plaagdiermanagement, IPM Knaagdierbeheersing, IPM Houtbescherming en CEPA Certified) tijdens één audit kunnen worden uitgevoerd. Dit bespaart tijd en kosten.
 

De vier modules

 Keurmerk Plaagdiermanagement – op initiatief van de branche. De module biedt voorschriften op het gebied van uitvoering IPM, transport, opslag, arbeidsomstandigheden, scholing en het toewijzen van verantwoordelijkheden. Hiermee kunnen deelnemers hun plaagdierbeheersing verbeteren met minder faalkosten.

 IPM Houtbescherming – op initiatief van experts en eigenaren van historische panden. Deze module is specifiek ontwikkeld om houtaantasting door insecten en zwammen in historische panden tegen te gaan, zonder de cultureel-historische waarde van het gebouw op het spel te zetten.

 IPM Knaagdierbeheersing – op initiatief van de overheid (Ctgb) is hiervoor aanvullende regelgeving opgesteld. Met deze module toont een bedrijf aan te voldoen aan de wet- en regelgeving op het specifieke gebied van knaagdierbeheersing met rodenticiden om gebouwen en voedselopslagplaatsen die vanaf 1 januari 2017 geldt.

CEPA Certified – op initiatief van de Europese koepelorganisatie van brancheverenigingen voor plaagdiermanagement (CEPA). CEPA heeft kennis en deskundigheid uit heel Europa bij elkaar gebracht en CEN opdracht gegeven om één Europese norm te ontwikkelen op het gebied van plaagdierbeheersing: CEN-EN 16636.

Contact KPMB
Bent u op zoek naar meer informatie over de stichting, de inhoud van het kwaliteitssysteem, de werkwijze, de gecertificeerde bedrijven, de mogelijkheden van het certificeren en de kosten hiervan? Ga dan naar de KPMB-website.