Boktor

De huisboktor is een houtaantastende kever die zich voornamelijk tegoed doet aan het spinthout van naaldbomen. Met name in de zomerperiode komende kevers tevoorschijn. In die periode legt het wijfje ongeveer 200 eitjes.

Deze eitjes hebben tussen de 2 en 5 weken nodig om uit te komen, en zich te ontwikkelen tot larve. De fase van larve tot imago (volgroeid insect) kan 3 tot 11 jaar duren. Het zijn met name deze larven die de schade aan het hout aanrichten. Soms kan men de larven zelf horen knagen in het hout.

Wanneer de boktor eenmaal in het hout zit is het vrijwel onmogelijk om daar zelf iets aan te doen. Het vereist de nodige kennis en kunde om de boktor in het hout te kunnen bestrijden, zonder daarbij al het hout te beschadigen. Wanneer u constateert dat er een houtaantaster bij u is binnengedrongen, en dat kunt u constateren doordat er boorsel op of bij het object ligt, kunt u dan ook het beste contact opnemen met een deskundige bestrijder van dit ongedierte.

Deskundige hulp
Loopt het werkelijk de spuigaten uit en vormen boktorren een ware plaag? Vraag dan een vakman om in te grijpen. De middelen en methoden die hij kan gebruiken zijn zeer effectief, maar mogen alleen worden gebruikt door deskundigen die in het bezit zijn van een bewijs van deskundigheid.

Een deskundig ongediertebestrijder herkent u aan het NVPB-logo. Dit logo betekent dat de betreffende onderneming is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven, een organisatie die al meer dan 25 jaar staat voor service, kwaliteit en, waar mogelijk, het gebruik van milieuvriendelijke producten. Zij bestrijden die hinderlijke ratten, maar ook andere plaagdieren voor u met middelen die zijn toegelaten en die het milieu zo weinig mogelijk belasten.