Pissebedden

Pissebedden ziet men overal. Zowel binnen als buiten kunnen deze diertjes voorkomen. Buiten o.a. onder stenen, schors van bomen, onder bladeren en in vermolmd hout. Pissebedden zijn vrij platte, ovaalvormige beestjes met vier antennes, twee korte aan de binnenkant en twee grote aan de buitenkant.

In Nederland komen verschillende soorten voor. De kleuren verschillen dan ook nogal van elkaar. De ene soort is geelachtig van kleur en heeft zwarte vlekken, een ander soort is paarsbruin met een blauwgrijze gloed, een derde soort is grijs met onregelmatige lichte vlekken, terwijl een vierde soort donkergrijs van kleur is.

Leefwijze
De wijfjes onder de pissebedden dragen eieren met zich mee in een aan de onderkant van het lichaam gelegen broedruimte. Als de eieren uitkomen, verlaten de jongen deze ruimte. Ongeveer vier weken na het verlaten van de broedruimte vindt de eerste vervelling plaats. Daarna kunnen de larven nog tienmaal vervellen. Volwassen pissebedden kunnen 2 jaar oud worden. Pissebedden voeden zich met dood, meestal rottend plantenmateriaal, maar soms ook met dierlijke resten en uitwerpselen.

Pissebedden hebben een voorkeur voor vochtige omgevingen. Daarom ook komt men ze in tuinen tegen, maar ook in gebouwen waar de luchtvochtigheid en temperatuur gunstig zijn en plantaardig materiaal te vinden is. Zij verwerken dit plantaardig materiaal en dragen hierdoor bij aan de vorming van humus (vruchtbare grond).

Schade
Pissebedden brengen in principe weinig tot geen schade toe. Alleen wanneer zij in grote aantallen in groentetuinen, tuinderijen of kassen terecht komen kunnen zij vraatschade aanrichten aan planten. Voor zover bekend vormen zij geen gevaar voor de gezondheid van mens en dier. Echter, alle dieren dragen ziektekiemen met zich mee en vanuit dat oogpunt is het aan te bevelen om pissebedden te weren en/of te bestrijden.

Weren en beheersing
Pissebedden kennen vele manieren om een huis binnen te komen. De beste manier om te voorkomen dat ze het huis binnendringen is door spleten en kieren in de buitenmuur met kit af te dichten, ventilatieopeningen af te sluiten met een daartoe geschikt rooster of gaas en voor ramen en deuren goedsluitende horren te plaatsen. Vochtige plaatsen in het huis moeten vermeden worden en wanneer zij reeds bestaan voldoende worden geventileerd of verwarmd. Eventueel kan een bestrijding worden uitgevoerd. Hiertoe dient u wel een professioneel ongediertebestrijder in te schakelen. Chemische bestrijding buitenshuis is nutteloos.