Muizen


Muizen jagen vele mensen de stuipen op het lijf, vormen de schrik van hun leven voor vele mensen. Een plotseling door de kamer rennend dier brengt bij menigeen een schrikreactie teweeg. Een muizenplaag in huis worden meestal veroorzaakt door huismuizen. De huismuis komt, zoals de naam al suggereert, in en om het huis voor.

De huismuis is tussen de 7 en 10 cm lang en heeft meestal een lichtbruine tot donkergrijze kleur. Zijn kop heeft grote oren en een spitse snuit. Een muis is na twee maanden geslachtsrijp. In de periode tussen 2 en 12 maanden kan een muis 6 tot 10 nesten van 5-6 jongen voortbrengen. In hoeverre een populatie muizen zich uitbreidt hangt af van de nestgelegenheid en de hoeveelheid en kwaliteit van het beschikbare voedsel. Wordt een nest te groot, dan kan er een natuurlijke uitdunning plaatsvinden van het aantal muizen of kunnen muizen besluiten een andere nestplaats te zoeken en zich afscheiden van de bestaande populatie.

Muizen kunnen zich uitstekend aanpassen aan hun omgeving. Zij zijn uitstekende klimmers, kunnen springen en reageren zeer snel op gevaarlijke situaties. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, graaft de muis bij voorkeur niet. Liever zoekt de muis zijn schuilplaats onder vloeren, achter plinten, op zolder, boven (verlaagde) plafonds of achter of onder opgeslagen goederen en materialen.

Vooral 's nachts komen muizen in beweging. Dan gaan ze op zoek naar voedsel. Daarbij gaat hun voorkeur uit naar granen, noten en peulvruchten. Ook vettige producten en producten met een hoog suikergehalte zoals kaas, vet, boter, spek en snoep worden zeer gewaardeerd.

Schade door muizen
Afgezien van knaagschade aan verpakte levensmiddelen, textiel, papier, isolatiematerialen, leidingen en kabels (met als gevolg storing en kortsluiting) verspreiden muizen ook ziektekiemen. Gevolg hiervan kan zijn dat mensen voedselvergiftiging oplopen, maar ook dat men huidziekten oploopt. Kortom, die lieve, aaibare diertjes brengen wel degelijk risico's met zich mee voor de volksgezondheid. Daarom is het noodzakelijk om te zorgen dat u zo snel mogelijk van muizen in uw huis of bedrijf afkomt.

Weringsmaatregelen
Het eerste dat moet worden gedaan om de komst van muizen tegen te gaan is te zorgen dat zij uw woning of bedrijf niet binnen kunnen komen. Daartoe dienen gaten en kieren in muren, bij deuren en ramen te worden dichtgemaakt. Ventilatieopeningen kunnen worden voorzien van zogenaamde muizenroosters (maximaal 0,5 cm brede roosteropeningen). Voedsel en afval dienen zoveel mogelijk onbereikbaar te worden opgeborgen (voorraadbussen).

In opslagplaatsen geldt dat de goederen vrij van de muur moeten worden geplaatst en dat langdurige opslag zoveel mogelijk moet worden vermeden. Desondanks kan het gebeuren dat er muizen binnenkomen of binnenzitten. Dan hebt u de hulp nodig van een deskundige ongediertebestrijder.