Oorworm

In de zomer en vooral bij aanhoudend droog weer, kan men de oorworm wel eens aantreffen in woningen. Dit gebeurt vooral als er tegen het huis een composthoop ligt, openhaardhout of als er veel bloembedden zijn. Ook als het dakwerk van een buitenhuis of bungalow uit (slecht onderhouden) hout bestaat wil het nogal eens voorkomen dat ze via het dak binnen in de woning geraken.

Binnen zal de oorworm  geen schade aanrichten en spoedig sterven van honger en uitdroging.
In de land- en tuinbouwindustrie worden oorwormen steeds vaker gebruikt voor de bestrijding van bladluizen, mijten, rupsen en andere kleine schadelijke insecten. Hier vervullen zij een uitermate nuttige functie.

Leefwijze
Oorwormen zijn kastanjebruin en hebben een slank afgeplat lichaam met een tangvormig aanhangsel aan het achterlijf. Het geslacht kan worden bepaald aan de vorm van de tang. De tang dient voor het beetpakken van kleine insecten(o.a. bladluizen). De oorwormen zijn ongeveer 1, tot 2 cm lang en met name in de nacht actief. Overdag schuilen ze onder stenen, bloembakken en andere plaatsen waar vochtig en rottend materiaal aanwezig is.

Oorwormen zijn voornamelijk aaseters en rovers. Ze voeden zich met dood plantenmateriaal, kleinere insecten, larven en slakken. Oorwormen vertonen broedzorg, Bij insecten komt dit verschijnsel heel zelden voor. In het najaar vindt de paring plaats waarna het vrouwtje een nest graaft om te overwinteren. In het voorjaar legt ze haar eitjes en bewaakt deze nauwkeurig. Ook reguleert zij de vochtigheidsgraad van de eitjes door likken en regelmatig omkeren. Zonder deze verzorging zou het legsel uitdrogen of beschimmelen.

Tijdens deze broedzorg, eet het wijfje niet en als de jongen na de tweede vervelling op eigen benen gaan staan, jaagt ze deze veelal uit het nest. Soms gebeurt dit niet of te laat en zal het wijfje veelal spoedig sterven omdat ze te zwak is om te overleven. De jonge oorwormen eten dan vervolgens hun dode moeder op.

Wering en beheersing
Een chemische bestrijding tegen de oorworm is ten zeerste af te raden, u belast hiermee het milieu onnodig en het effect van de bestrijdingsactie zal minimaal zijn omdat de leefomgeving van de oorworm intact blijft. Bovendien zult u de natuurlijke vijanden van de oorwormen doden waardoor de bestrijdingsactie veelal averechts werkt.

Mocht u toch overlast ondervinden van de oorworm, dan kunt u het beste rond uw huis al het rottend materiaal opruimen en eventuele schuilplaatsen verwijderen. (platte stenen, planken, afval, etc.) en vervolgens achter in uw tuin op enige afstand van uw woning een buffer aanleggen van bloempotten gevuld met vochtig stro of hooi.

In uw woning kunt u de oorwormen vangen d.m.v. een vochtige dweil of krant in de hoeken te plaatsen. 's Ochtends kunt u de dweil of krant leeggooien achter in uw tuin.