Muskusrat

De muskusrat wordt bij onze zuiderburen regelmatig gevangen en als delicatesse opgediend. In Nederland wordt de muskusrat niet gegeten en zorgt dit plaagdier voornamelijk voor overlast. Het beheersen van de overlast van muskusratten behoort tot het takenpakket van de waterschappen, waarbij prioriteit uitgaat naar bescherming van dijken. 

De muskusrat is bij uitstek een graver. Vooral bij oevers van watergangen en in dijken vindt men veel muskusratten. Hoe meer muskusratten er zijn, hoe meer holen er gegraven worden, waardoor de dijken en waterscheidingen poreus en daardoor kwetsbaar worden. Mogelijk gevolg kan zijn het doorbreken van dijken en dus het onderlopen van laag gelegen land.

Leefomstandigheden
In heel Nederland komt de muskusrat voor. Alleen de Waddeneilanden zijn tot nu toe gespaard gebleven. Pas sinds het begin van de 20e eeuw is de muskusrat in Nederland. Speciaal voor de productie van bont is het diertje destijds ingevoerd. Doordat de kwaliteit van zijn pels echter te wensen overliet zijn de toen aanwezige dieren vrijgelaten en zijn ze verwilderd. Omdat ze van oorsprong niet in Nederland voorkwamen hebben ze ook weinig natuurlijke vijanden waardoor zij zich behoorlijk kunnen handhaven.

De nesten van de muskusrat bevinden zich in een sterk begroeide omgeving, zoals tussen riet en biezen. De voorkeur gaat uit naar de oevers van stilstaand water. In de oevers, dijken en dammen graaft de muskusrat gangenstelsels. Tegen de winter maakt hij vaak een winterhut in ondiep water. Zij leven van planten en knol- wortel- en graangewassen.

Uiterlijk
Een muskusrat heeft een gedrongen bouw en oren die bijna in de vacht verborgen zitten. Zijn pels is op de rug bruin tot grijs en op de buik lichter van kleur. Het dier kan 30 tot 40 cm lang worden, met een staart van ongeveer 20 centimeter. Jaarlijks hebben de muskusratten 3 nesten met ongeveer 5 jongen. Ze leven vermoedelijk 2 tot 3 jaar.

Meldingsplicht
Voor muskusratten geldt een meldingsplicht. Zodra u een muskusrat heeft gezien dient u de plaats te melden bij het waterschap. Ieder waterschap heeft een speciale co├Ârdinator muskusrattenbestrijding. De muskusratten worden gevangen met kooien of klemmen. Het gebruik van giftig lokaas is in Nederland niet toegestaan.