Mijten

Mijten komen voor in allerlei plantaardige en dierlijke producten. Daarnaast komen zij voor in vochtige woningen (op muren) en in meubilair waarin natuurlijke vulmaterialen zijn gebruikt.

Deze mijten leven bij voorkeur bij een hoge luchtvochtigheid (zelfs tot 100 %) en een temperatuur van ongeveer 25º C. Hun voedsel bestaat uit de al eerder genoemde producten van plantaardige en dierlijke oorsprong. De aanwezigheid van mijten op producten vermindert de waarde, kwaliteit en/of smaak van een product. Mijten kunnen ook tot allergische klachten lijden. De laatste tijd, door bijvoorbeeld verkeerde keuzen bij bouw of renovatie, nemen de klachten over allergische reacties door mijten (huismijt) flink toe.

Om van mijten af te komen, of in ieder geval de overlast te verminderen, dienen producten die niet in goede staat verkeren vernietigd te worden, opslagruimten goed schoon gehouden te worden en voorraden koel en droog op te slaan en niet te lang te bewaren. Bij het opslaan van voorraden is het van belang dat goed afsluitbare flessen, bussen of trommels worden gebruikt. 

Deskundige hulp
Loopt het werkelijk de spuigaten uit en vormen de mijten een ware plaag? Vraag dan een vakman om in te grijpen. Sommige middelen zijn zeer effectief, maar mogen alleen worden gebruikt door deskundigen die in het bezit zijn van een bewijs van deskundigheid.

Een deskundig ongediertebestrijder herkent u aan het NVPB-logo. Dit logo betekent dat de betreffende onderneming is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven, een organisatie die al meer dan 25 jaar staat voor service, kwaliteit en, waar mogelijk, het gebruik van milieuvriendelijke producten. Zij bestrijden de mijten, maar ook andere plaagdieren voor u met middelen die zijn toegelaten en die het milieu zo weinig mogelijk belasten.